fbpx
 

Zwolnienie usług e-learningowych z VAT-u

Zwolnienie usług e-learningowych z VAT-u

Zwolnienie usług e-learningowych z VAT-u

E-learning polega na stworzeniu materiałów szkoleniowych, zawierających materiały dydaktyczne w postaci ekranów szkoleniowych, materiałów graficznych, video oraz ćwiczeniowych. Materiały te udostępniane są uczestnikom przez beneficjenta. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego: a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub c) finansowane w całości ze środków publicznych – oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Zwolnienie rozszerzono w rozporządzeniu Ministra Finansów w zakresie usług finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanych.

Spółka prowadząca działalność w zakresie tworzenia i przeprowadzania szkoleń e-learningowych zasadniczo nie kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT, ponieważ aby uznać usługi za ściśle związane z usługami podstawowymi” muszą one być wykonywane przez podmiot, który jest uprawniony do zwolnienia podatkowego w związku z wykonywanymi usługami podstawowymi.

Usługi podstawowe w tym przypadku świadczy beneficjent, a niezbędnym warunkiem zwolnienia jest tożsamość podmiotu świadczącego usługę główną oraz usługę dodatkową bądź dostawę towarów. W związku z tym podmioty trzecie nie korzystają ze zwolnienia.

I SA/Po 1431/15 – Wyrok WSA w Poznaniu

Źródło

 

 I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej