fbpx

Znaki towarowe

Nic tak nie identyfikuje przedsiębiorcy, jak jego znak towarowy. Zapewnienie ich należytej ochrony powinno być priorytetem każdego przedsiębiorcy, bowiem zastrzeżenie znaku towarowego jest najlepszym sposobem na ochronę ich marki. 

Bartosz Kubista
adwokat, doradca podatkowy

Znaki towarowe

Nic tak nie identyfikuje przedsiębiorcy, jak jego znak towarowy. Zapewnienie ich należytej ochrony powinno być priorytetem każdego przedsiębiorcy, bowiem zastrzeżenie znaku towarowego jest najlepszym sposobem na ochronę ich marki.

Bartosz Kubista
adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

Bartosz Kubista
adwokat, doradca podatkowy

Obsługa kontroli podatkowej

Dopiero uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy zapewnia przedsiębiorcy pełną ochronę oznaczeniom przedsiębiorstwa lub poszczególnych produktów lub usług przed ich wykorzystaniem przez podmiot trzeci. Rejestracja znaku towarowego ogranicza ryzyko podrobienia marki przez konkurencję i stanowi narzędzie, które może być wykorzystywane dla obrony wizerunku i identyfikacji wizualnej przedsiębiorcy. Uwzględniając spory formalizm towarzyszący zastrzeżeniu znaku towarowego i pozyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy, powierzenie procesu profesjonaliście pozwala na sprawniejsze, szybsze i bardziej efektywne pozyskanie ochrony znaku towarowego i marki.

Co robimy?

 • Przygotowujemy wnioski o rejestrację znaku towarowego na poziomie krajowym (przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej UPRP) oraz europejskim (przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO).
 • Ustalamy klasy towarów i usług chronione przez znak zgodnie z tzw. klasyfikacją nicejską (wykazem towarów i usług wykorzystywaną między innymi dla celów zastrzeżenia znaku towarowego).
 • Zastrzegamy znaki towarowe przed UPRP lub EUIPO i pozyskujemy prawo ochronne na znak towarowy.
 • Dokonujemy zmian w rejestrach znaków towarowych.
 • Przygotowujemy opinie i analizy związane z prawem własności przemysłowej.
 • Wspieramy klientów w ochronie ich znaków towarowych.
 • Obsługujemy postępowania sporne wywołane wniesieniem sprzeciwu w trakcie postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych dotyczących znaków towarowych i praw własności przemysłowej.
 • Sporządzamy umowy licencyjne dotyczące znaków towarowych.
 • Tworzymy regulaminy znaków towarowych.
 • Pomagamy unieważnić znaki towarowe.

Nasze wsparcie dotyczące znaków towarowych obejmuje ma charakter kompleksowy. Obsługujemy rejestrację znaków towarowych nie tylko na poziomie polskim, ale również europejskim i międzynarodowym. Wiemy, że ochrona znaku towarowego jest pierwszym krokiem do ochrony tożsamości przedsiębiorstwa, więc projekty realizujemy szybko i sprawnie.

Dlaczego GLC

Wiedza i doświadczenie w zakresie prawa własności przemysłowych.

Szerokie kompetencje w zakresie zapewnienia ochrony znaków towarowych i marki.

Obsługa wielu procesów związanych z rejestracją znaków towarowych nie tylko w Polsce, ale również przed organami międzynarodowymi.

Stałe wsparcie w toku rejestracji znaku towarowego od momentu zgłoszenia do chwili rejestracji.

Pomoc w dopięciu wszystkich szczegółów, takich jak ustalenie wykazu towarów i usług objętych ochroną.

Praktyka w obsłudze postępowań spornych o rejestrację znaków towarowych.

Wykorzystanie narzędzi informatycznych usprawniających zastrzeżenie znaku towarowego.

Stała współpraca adwokatów i rzeczników patentowych.

Wygodna komunikacja i stały kontakt.

Jestem ekspertem w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Bartosz Kubista
adwokat, doradca podatkowy

Inne usługi, które mogą
Cię zainteresować

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej