fbpx

Zamówienia publiczne

Elektronizacja, konieczność wprowadzenia narzędzi informatycznych oraz obowiązki nałożone przez ustawę Prawo zamówień publicznych sprawiają, że coraz częściej zarówno Zamawiający, jak i Wykonawcy poszukują wsparcia w postępowaniach zakupowych.

Artur Oleś
Adwokat, doradca podatkowy

Zamówienia publiczne

Elektronizacja, konieczność wprowadzenia narzędzi informatycznych oraz obowiązki nałożone przez ustawę Prawo zamówień publicznych sprawiają, że coraz częściej zarówno Zamawiający, jak i Wykonawcy poszukują wsparcia w postępowaniach zakupowych.

Artur Oleś
Adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

dr Artur Oleś
adwokat, doradca podatkowy, EMBA

Zamówienia publiczne

Niezależnie od postępującej elektronizacji, dla zamówień publicznych, wciąż wymagane jest generowanie sformalizowanego ogłoszenia o zamówieniu oraz stosowanie złożonych regulacji, rozwiązań i zasad postępowań przetargowych. Celem usprawnienia procesu udzielania zamówień publicznych konieczne jest wypracowanie precyzyjnych wzorów dokumentacji przetargowych, regulaminów i umów. W przypadku wykonawców nie mniej istotna będzie właściwa analiza i interpretacja dokumentacji przetargowej, jak również przygotowanie kompletnej oferty oraz ewentualnie późniejsze dochodzenie lub obrona roszczeń.

Co robimy?

W ramach obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych specjaliści GLC oferują kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników. Klientów wspieramy zarówno w postępowaniach realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych, jak i w postępowaniach zakupowych realizowanych w oparciu o Kodeks cywilny oraz regulacje UE.  Usługi obejmują:

Dla zamawiających:

  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu zagadnień prawnych zamówień publicznych;
  • wsparcie przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, regulaminów, istotnych postanowień umowy, wzorów umów;
  • doradztwo w toku oraz po zakończeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami; 
  • opiniowanie zasadności i sporządzanie odwołań, sprzeciwów i skarg, reprezentację przed sądami oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Dla Wykonawców:

  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu zagadnień prawnych zamówień publicznych;
  • wsparcie przy przygotowaniu oferty oraz pozostałych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  • identyfikację oraz zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne;
  • opracowywanie analiz związanych z uczestniczeniem wykonawcy w procedurach ofertowania i zawierania umów, w tym weryfikacja dokumentacji przetargowej oraz umów;
  • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami,
  • opiniowanie zasadności i sporządzanie odwołań, sprzeciwów i skarg, reprezentację przed sądami oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Specjaliści GLC w zakresie obsługi zamówień publicznych oferują kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającym,  jak i Wykonawcom. Zapewniamy przy tym pełną zgodność z potrzebami Klienta oraz procedurami narzuconymi przez Prawo zamówień publicznych lub regulacje europejskie.

Dlaczego GLC

Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.

Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.

Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.

Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.

Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.

Wygodna komunikacja i stały kontakt.

Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

dr Artur Oleś
adwokat, doradca podatkowy, EMBA

Inne usługi, które mogą
Cię zainteresować

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej