fbpx
 

Spółki komandytowe

Kancelaria prawna działająca w ramach GLC świadczy usługi doradztwa prawnego w procesie zakładania spółek komandytowych. Udziela również wsparcia w zakresie przekształcania już istniejących podmiotów w formę spółki komandytowej.

Spółka komandytowa w praktyce jest korzystną formą prowadzenia działalności, zarówno pod kątem ograniczenia ryzyka biznesowego jak i pod kątem optymalizacji podatków. Spółka komandytowa pozwala bowiem, przy odpowiedniej konstrukcji prawnej, wyłączyć wspólników z odpowiedzialności osobistej oraz uniknąć podwójnego opodatkowania.

Spółka komandytowa – zakres oferty GLC:

  • doradztwo prawne i podatkowe na etapie projektowania działalności w formie uwzględniającej funkcjonowanie spółki komandytowej
  • audyt prawny, podatkowy, finansowy prowadzonej działalności pod kątem możliwości przekształcenia w spółkę komandytową
  • pomoc w rozwiązaniu problemów podatkowych, również tych wynikających z przekształceń w spółkę komandytową
  • przygotowanie dokumentacji: bilansu, umowy spółki, statutu, dokumentów rejestracyjnych spółki komandytowej
  • reprezentację wobec urzędu skarbowego.

Spółka komandytowa może powstać z przekształcenia każdej spółki osobowej tj. spółki jawnej, partnerskiej oraz komandytowo–akcyjnej, jak również spółki kapitałowej (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej). Dopuszczalne jest również przekształcenie w spółkę komandytową spółki cywilnej oraz spółdzielni pracy.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przygotowujemy i wspieramy proces zakładania spółki komandytowej i wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do tej spółki komandytowej.

 

Zespół prawny GLC oferuje kompleksową obsługę prawną procesu zakładania spółek komandytowych i przekształcania spółek w spółki komandytowe dzięki współpracy: adwokata, doradców podatkowych, aplikantów i prawników wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym oraz optymalizacji podatkowej, przy wsparciu biegłego rewidenta.

Spółka komandytowa – korzyści dla przedsiębiorcy:

  • pojedyncze opodatkowanie dochodów w roli podatników podatku dochodowego występują wyłącznie wspólnicy
  • możliwość ustanowienia spółki kapitałowej jako komplementariusza spółki komandytowej w celu ograniczenia osobistej odpowiedzialności osób fizycznych
  • ograniczenie odpowiedzialności wspólnika-komandytariusza do wysokości określonej w umowie spółki (tzw. sumy komandytowej) przy jednoczesnym wniesieniu przez niego wkładu do spółki o wartości opowiadającej wysokości sumy komandytowej
  • brak konieczności posiadania kapitału zakładowego spółki (tak jak ma to miejsce w spółkach kapitałowych i spółce komandytowo-akcyjnej)
  • możliwość dowolnego ukształtowania udziału wspólników w zysku spółki, niezależnie od wysokości wniesionych przez nich wkładów.

Dzięki doradztwu ekspertów GLC proces przekształcenia spółki w spółkę komandytową może być łatwiejszy, bezpieczniejszy i przynieść korzyści podatkowe.

Zobacz również

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń do nas

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania.
Zapraszamy do kontaktu

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej