fbpx
 

Obsługa prawna firm

przedsiębiorstw i spółek

GLC specjalizuje się w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Oferujemy doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej. Obsługujemy zarówno spółki prawa handlowego, jak i firmy działające na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

W gronie naszych stałych Klientów znajdują się osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, jak i oddziały oraz filie przedsiębiorstw zagranicznych. Kancelaria prawna GLC realizuje kompleksową obsługę prawną dzięki współpracy doświadczonego zespołu: adwokata, doradców podatkowych, aplikantów i prawników wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym i prawie spółek, a także ekspertów z innych dziedzin związanych z prowadzeniem biznesu (m.in. księgowości, kadr i płac).

W ramach obsługi prawnej firm mieszczą się:

 • porady prawne, konsultacje i wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa w bieżącej działalności
 • opinie i ekspertyzy prawne z zakresu działalności przedsiębiorstwa
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Klienta z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, pism oraz innych dokumentów
 • uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami
 • nadzorowanie prawidłowości wykonania umów
 • przygotowanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych obowiązujących w firmie, w tym: uchwał organów spółek, statutów, regulaminów
 • obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek: obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego
 • reprezentacja Klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych, w tym uzyskiwanie wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji
 • audyty prawne dokumentacji przedsiębiorstwa
 • pomoc prawna przy uruchamianiu nowych inwestycji, w tym m.in.: uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskiwanie niezbędnych zaświadczeń i innych dokumentów.

Zobacz również

Skontaktuj się z nami


  Zadzwoń do nas

  Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania.
  Zapraszamy do kontaktu

  I miejsce w Polsce

  wg. Rankingu Rzeczpospolitej

  Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

  Zobacz ranking Rzeczpospolitej

  I MIEJSCE W POLSCE

  wq. Rankingu Rzeczpospolitej

  Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

  Zobacz ranking Rzeczpospolitej