fbpx
 

Compliance Podatkowy

Compliance

 

Co roku rośnie liczba regulacji co do których należy się zastosować pod groźbą dotkliwych sankcji, nawet jeśli zostaną spowodowane nieumyślnie. Dynamika zmian regulacji prawnych i podatkowych generuje coraz większe ryzyko wystąpienia niezgodności działań podejmowanych przez przedsiębiorców. Głównym zadaniem compliance jest wprowadzenie ładu w funkcjonowanie firmy.

Procedura compliance (z ang. zgodność) to zbiór spójnych usystematyzowanych zasad i procedur, które obejmują poszczególne aspekty działania danej jednostki. W ramach naszych usług ekspercki zespół GLC proponuje wprowadzenie kompleksowych działań prawnych i podatkowych.

Praktyka Compliance Kancelarii GLC pozwala zebrać w zespole ekspertów wiedzę z szeregu dziedzin prawa, które składają się na całokształt wymogów compliance.

Compliance pełni funkcję kontrolną w organizacji, a jego podstawową funkcją jest monitoring procesu wdrażania obowiązującego prawa.

Stworzenie prawidłowego systemu compliance stanowi duże wyzwanie zarówno dla kadry, jak i dla wszystkich pracowników, albowiem wiąże się z dokładną weryfikacją i oceną istniejących zasad , a czasami także z ich gruntowną zmianą lub zbudowaniem od podstaw.

Compliance podatkowy

Usługa tax compliance realizowana przez ekspertów GLC ma na celu wspomaganie naszych Klientów w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych. Podstawową zaletą są audyty podatkowe, które mają na celu weryfikację zgodności rozliczeń podatkowych oraz wskazanie ewentualnego ryzyka i nieprawidłowości. W compliance podatkowy wchodzą również aspekty obejmujące ceny transferowe.

Usługa obejmuje:

 

 1. opracowanie polityki (systemu) compliance i bieżąca weryfikacja jej przestrzegania;
 2. weryfikację umów zawartych z kontrahentami klienta (dostawcy, odbiorcy) pod kątem zgodności z przepisami prawa podatkowego;
 3. analiza zakupu usług obcych w zakresie odpowiedniego udokumentowania oraz uznania danego wydatku za koszt podatkowy;
 4. wprowadzenie procedur dotyczących analizy wiarygodności kontrahenta (dobra wiara) oraz weryfikacja praktycznego stosowania procedur w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym;
 5. obsługa kontroli podatkowych w okresie trwania umowy;
 6. analiza wysokości płaconego podatku w odniesieniu do możliwości optymalizacji ponoszonych kosztów jak i osiąganych przychodów;
 7. weryfikację marżowości oraz rynkowości transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 8. sporządzanie dokumentacji transakcji oraz procesów chroniącej przed ich zakwestionowaniem przez organy podatkowe;
 9. bieżące wskazywanie zmian podatkowych mające istotne znaczenie dla klienta.

Jaki może być zakres odpowiedzialności?

 

Odpowiedzialność za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów oraz norm rynkowych może obejmować wiele zakresów m.in.:

 1. Karnoskarbowa
 2. Podatkowa
 3. Administracyjna
 4. Finansowa
 5. Wizerunkowa
 6. Karna

Co zapewni program compliance?

 

Przygotowany przez ekspertów program compliance pozwala na:

 • Zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałych zdarzeń;
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia naruszeń;

Aby procedura compliance była skuteczna i stanowiła wartość dodaną w Państwa firmie, warto powierzyć ją profesjonalistom, którzy przygotują ofertę „ skrojoną na miarę”.
Więcej informacji na temat procedury compliance można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą https://www.glc.pl/kontakt/

Zobacz również

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń do nas

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania.
Zapraszamy do kontaktu

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej