fbpx
 

Asysta szkodowa

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień

GLC w ramach dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień oraz asysty szkodowej, poprzez wyspecjalizowany zespół prawników, likwidatorów szkód oraz rzeczoznawców skutecznie walczy o należne Klientom odszkodowania, zadośćuczynienia oraz uniemożliwia niekorzystne dla klienta zakończenie postępowania likwidacyjnego.

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień oraz asysta szkodowa to kompleksowa ochrona przed skutkami szkodliwych działań innych podmiotów (osób fizycznych i prawnych) oraz niewywiązania się z warunków zawartych umów. W ramach oferowanych dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień oraz usługi asysty szkodowej mieszczą się:

  • identyfikacja powstałej szkody w kontekście zawartej umowy lub wynikłej sytuacji
  • ustalenie straty i jej należyte udokumentowanie
  • sporządzenie kosztorysów, opinii technicznych oraz wycen utraconych korzyści lub zniszczonego mienia
  • reprezentowanie Klienta, prowadzenie mediacji i podejmowanie prób polubownego załatwienia sprawy
  • wykonywanie oględzin, pozyskiwanie ofert naprawy, kontakt z serwisami i nadzorowanie napraw mienia
  • zgromadzenie dokumentacji, zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela oraz monitorowanie procesu likwidacyjnego (w przypadku gdy podmiot wyrządzający krzywdę posiada ubezpieczenie)
  • sporządzenie pism odwoławczych, skarg, weryfikacja wysokości przyznanego odszkodowania lub zadośćuczynienia i składanie dalszych roszczeń
  • optymalizacja procesu likwidacyjnego polegająca na uzyskaniu jak najwyższego odszkodowania lub zadośćuczynienia
  • pomoc prawna w zakresie obsługi postępowań sądowych i na sądowym etapie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia
  • analiza zamkniętych postępowań i ponowne zgłoszenie roszczeń w celu uzyskania lub zwiększenia odszkodowania.

Oferta GLC w zakresie asysty szkodowej

 

 

Zgłoszenie szkody u ubezpieczyciela
Identyfikacja powstałej szkody, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, wycena powstałych strat, a następnie zgłoszenie roszczenia. Najważniejszy etap w postępowaniu likwidacyjnym, rzutującym na cały proces, obsługiwany przez zespół specjalistów zakresu technicznej i merytorycznej likwidacji szkód.

 

 

Monitoring postępowania sądowego
Bieżący kontakt z ubezpieczycielem, weryfikacja stanu sprawy, uzupełnianie niezbędnej dokumentacji, udzielanie odpowiedzi na zapytania zakładu ubezpieczeń. Sporządzenia skutecznych skarg i odwołań. Rozpoznanie zagrożeń w związku z postępowaniem ubezpieczyciela.

 

 

Wyceny, kosztorysy, oględziny, opinie techniczne
Kompleksowa obsługa rzeczoznawcy pozwalająca na uzyskanie odszkodowania adekwatnego do poniesionej szkody. Sporządzanie wycen, weryfikacja kosztorysów ubezpieczyciela, oględzin, protokołów i przygotowanie profesjonalnych opinii technicznych przez Dział Technicznej Likwidacji Szkód.

 

 

Obsługa sądowa i pozasądowa
Kompleksowa obsługa przez wyspecjalizowanego likwidatora szkód w zakresie dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej i pozasądowej. Ponowna weryfikacja zamkniętych spraw, sporządzenie pism, skarg do KNF i Rzecznika Finansowego oraz reprezentacja przed sądem.

 

 

Szkolenia i seminaria
Szkolenia prowadzone przez ekspertów w zakresie ubezpieczeń, likwidacji szkód, rzeczoznawstwa komunikacyjnego, majątkowego oraz specjalistów w dziedzinie maszyn, elektryki, elektroniki i budownictwa. Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu zabezpieczenia majątku i działalności przed zagrożeniami.

Zobacz również

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń do nas

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania.
Zapraszamy do kontaktu

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej