prawo

Kancelaria GLC świadczy usługi prawne dla krajowych oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych. Praktyka kancelarii obejmuje wszystkie obszary prawa handlowego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, fuzji i przejęć, prawa własności intelektualnej, prawa bankowego i finansowego, prawa nowych technologii, usług płatniczych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, ochrony danych osobowych oraz prawa antymonopolowego i o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Kancelaria zapewnia również stałą obsługę prawną w dla start-up oraz w sektorze e-commerce.

W ofercie

  • GLC specjalizuje się w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Oferujemy doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej. Obsługujemy zarówno spółki prawa handlowego, jak i firmy działające na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

  • Kancelaria prawna GLC służy pomocą prawników i doradców podatkowych w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych dla przedsiębiorstw, organizacji i osób prywatnych. Wspieramy Klienta na każdym etapie postępowania lub procesu sądowego.

  • Profesjonalne przygotowanie i prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego spółki przez GLC pozwala doprowadzić do powrotu na rynek w pełni konkurencyjnego podmiotu, przynoszącego zyski w długim okresie.

  • Asysta szkodowa GLC jest unikalną tego typu usługą na polskim rynku, skierowaną zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorstw. Dla bezpieczeństwa naszych klientów i ograniczenia ryzyk prowadzonej działalności łączymy wiedzę ubezpieczeniową, prawną oraz techniczne aspekty likwidacji szkód.

  • Prawnicy GLC w zakresie obsługi zamówień publicznych oferują kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zarówno dla zamawiających jak i wykonawców zapewniając przy tym pełną zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dostosowanie do indywidualnych oczekiwań i potrzeb.

  • GLC zapewnia Klientom pomoc na każdym etapie procesów restrukturyzacyjnych firm i przekształcenia spółek. Zmiany organizacyjne, w tym formy prawnej i formy opodatkowania, umożliwiają poprawę kondycji firmy i pozwalają dopasować się do zmian otoczenia rynkowego.

  • Wieloletnia współpraca z sektorem biznesu zaowocowała wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym eksperci GLC są w stanie profesjonalnie pilotować zmianę kapitałową przedsiębiorstwa. Przy fuzjach i przejęciach firm oraz łączeniu spółek dbamy o opłacalność tego przedsięwzięcia z perspektywy zarządzających organizacją i pracowników.

  • GLC świadczy usługi doradztwa prawnego w procesie zakładania spółek komandytowych oraz przekształcania już istniejących podmiotów w spółkę komandytową, która przy odpowiedniej konstrukcji prawnej pozwala wyłączyć wspólników z odpowiedzialności osobistej oraz uniknąć podwójnego opodatkowania.

Zadzwoń do nas

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania.
Zapraszamy do kontaktu