fbpx
 

Rozliczenia Płac

Naliczanie wynagrodzeń pracowników to nie tylko element zarządzania finansami w firmie. Rachuba płac obejmuje również prowadzenie obszernej dokumentacji płacowej i przekazywanie dokumentów do ZUS-u i urzędu skarbowego.

W ramach obsługi płac GLC realizuje:

 • sporządzanie listy płac
 • naliczanie pensji pracowników, obliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczeń urlopowych, zasiłków
 • przygotowanie przelewów wynagrodzeń, składek na ZUS i PFRON
 • sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS
 • miesięczne rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne
 • przygotowanie informacji dla pracowników o składnikach wynagrodzenia (paski wynagrodzeń)
 • sporządzanie dokumentacji RP-7 do ustalenia kapitału początkowego
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i kalkulacje zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT-4, PIT-8, inne)
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dla pracowników (PIT-40, PIT-11)
 • rozliczanie podróży służbowych
 • naliczanie benefitów
 • opracowanie i wdrożenie systemów motywacyjnych
 • reprezentację klienta przed organami urzędu skarbowego, ZUS oraz obsługę kontroli PIP.

Obsługa płac realizowana jest w formie outsourcingu HR (obsługi zewnętrznej) lub co-sourcingu, czyli wsparcia działu kadr i płac funkcjonującego wewnątrz firmy i stałego lub doraźnego doradztwa HR. W obu przypadkach zapewniamy pełną ochronę informacji poufnych dotyczących pracowników.

Korzyściami z outsourcingu kadrowo-płacowego realizowanego przez GLC są przede wszystkim:

 • obniżenie kosztów obsługi wynagrodzeń pracowników i współpracowników
 • zawsze terminowe przygotowanie dokumentacji i wysyłka deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • pewność, że wyliczenia płac, wysokość zaliczek i zaliczek na podatek są prawidłowe
 • optymalizacja kosztów wynagrodzeń i dodatków do pensji pracowniczych
 • poczucie bezpieczeństwa w trakcie kontroli skarbowej, kontroli z ZUS lub inspekcji pracy
 • stałe doradztwo płacowe i dostęp do aktualnej, wysokospecjalistycznej wiedzy merytorycznej.

Specjaliści ds. płac GLC realizują obsługę wynagrodzeń przy stałym wsparciu ekspertów z zakresu rachunkowości i doradców podatkowych. Pomoc kancelarii prawnej gwarantuje również wypracowanie skutecznych i zgodnych z prawem rozwiązań dotyczących systemów motywacyjnych dla pracowników, benefitów i dodatków.

Zobacz również

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń do nas

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania.
Zapraszamy do kontaktu

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej