Wycena przedsiębiorstw

i składników majątku firm

W przypadku zmian własnościowych (jak prywatyzacja spółki, transakcja kupna – sprzedaży firmy lub wyłączenie udziałów ze spółki) lub w sytuacji zmian organizacyjnych (jak przyjęcie podmiotów do spółki, aport, fuzja przedsiębiorstw, podział przedsiębiorstwa czy likwidacja przedsiębiorstwa) pojawia się potrzeba dokonania wyceny dającej pełny obraz wartości całości lub fragmentu przedsiębiorstwa.

Wyceny przedsiębiorstw mogą być realizowane również na cele szacowania wymiarów podatków i opłat (jak ubezpieczenia, podatki i opłaty lokalne, podatki od spadków i darowizn czy opłaty skarbowe) lub służą dokonaniu oceny związanej z ryzykiem prowadzonej działalności – wycena staje się podstawą do opracowania wskaźników finansowych lub oszacowania wielkości zabezpieczenia kredytowego.

Eksperci GLC oferują kompleksowe wyceny przedsiębiorstw lub składników majątku:

 • wyceny aportów
 • wyceny udziałów
 • wyceny wybranych składników majątku
 • wyceny znaków towarowych
 • wyceny instrumentów finansowych – akcji, opcji czy kontraktów terminowych
 • wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa
 • wyceny stosowanych technologii
 • wyceny know-how
 • wyceny patentów
 • wyceny nieruchomości
 • wyceny marki
 • wyceny kontraktów handlowych
 • wyceny należności.

W zależności od celu realizowanej wyceny pomagamy dokonać wyboru metody wyceny przy jednoczesnym zachowaniu międzynarodowych standardów oraz wymogów określanych np. przez ustawę o rachunkowości i kodeks spółek handlowych.

Wyceny przedsiębiorstw lub składników majątku realizowane przez GLC potwierdzane są, zależnie od potrzeb, przez biegłych sądowych, biegłych rewidentów lub rzeczoznawców majątkowych.

Zobacz również

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń do nas

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania.
Zapraszamy do kontaktu