Due diligence

oferta dla przedsiębiorstw

GLC oferuje klientom usługę due diligence, w ramach której przeprowadza dogłębną i wielowymiarową analizę przedsiębiorstwa pod względem kondycji finansowej, handlowej, prawnej i podatkowej. Usługa ma także na celu oszacowanie potencjalnego ryzyka związanego z planowaną przez firmę transakcją kapitałową. Zakres due diligence zależy od specyfiki przedsiębiorstwa, jego struktury i wielkości.

Cele due diligence – szczegółowa ocena sytuacji przedsiębiorstwa

Głównym celem due diligence jest wyczerpująca i wielopłaszczyznowa ocena kondycji firmy. Zapewnia ona:

 • określenie zdolności do generowania przyszłych, zaplanowanych wolnych przepływów finansowych;
 • zidentyfikowanie i oszacowanie potencjalnego ryzyka związanego z przyszłą inwestycją;
 • przeanalizowanie struktury rynku, dostawców i odbiorców oraz kosztów przedsiębiorstwa;
 • ocenę strategii przedsiębiorstwa i jego modeli biznesowych;
 • zaplanowanie przyszłych harmonogramów firmy;
 • przygotowanie gruntu pod nadchodzące negocjacje.

Analizy w zakresie due diligence

W ramach due diligence oferujemy klientom fachowe opracowanie:

 • analizy prawnej – oceny aktualnego statusu przedsiębiorstwa oraz analizy umów, pozwoleń czy zobowiązań przedsiębiorstwa;
 • analizy podatkowej – oceny zobowiązań z tytułu podatków, wykorzystania tarczy podatkowej i pozostałych aspektów podatkowych;
 • analizy finansowej – oceny sprawozdań finansowych, rachunków, sprawozdań z przepływów pieniężnych oraz bilansu zysków i strat, a także pozostałych aspektów finansowych;
 • analizy organizacyjnej – oceny struktur organizacyjnych i ich wydajności;
 • analizy technicznej – oceny efektywności i skuteczności pracy przedsiębiorstwa w oparciu o korzystanie z konkretnych narzędzi;
 • wyceny majątku przedsiębiorstwa.

Wykwalifikowani eksperci due diligence w GLC

Firma GLC w ramach usługi due diligence zapewnia wsparcie doświadczonych ekspertów, analityków, biegłych rewidentów, rzeczoznawców, prawników i doradców podatkowych.

Gwarantują oni Klientom rzetelne i wielopłaszczyznowe przeprowadzenie badania due diligence w przedsiębiorstwie. Ponadto zapewniają firmom pełne wsparcie podatkowe i prawne w zakresie przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także w zakresie fuzji oraz przejęć spółek.

Zobacz również

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń do nas

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania.
Zapraszamy do kontaktu