fbpx

Usługi poświadczające i pozostałe usługi biegłego rewidenta

„Usługi poświadczające świadczone przez biegłych rewidentów mają na celu rozwiązywanie specyficznych problemów Klientów. Dotyczą poświadczania prognozowanych informacji finansowych, a także szeregu innych form atestacji.”

Łukasz Zarzycki
Executive mba

Usługi poświadczające i pozostałe usługi biegłego rewidenta

„Usługi poświadczające świadczone przez biegłych rewidentów mają na celu rozwiązywanie specyficznych problemów Klientów. Dotyczą poświadczania prognozowanych informacji finansowych, a także szeregu innych form atestacji.”

Łukasz Zarzycki
Executive mba

Kontakt do Twojego opiekuna:

Łukasz Zarzycki
partner zarządzający, executive MBA, biegły rewident,
doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

+48 724 477 245
lzarzycki@glc.pl

Usługi poświadczające i pozostałe usługi biegłego rewidenta

Ze wsparcia biegłego rewidenta w niniejszym zakresie zwykle korzystają Klienci, którym zależy na obiektywnym i w pełni niezależnym poświadczeniu wiarygodności informacji o konkretnych działaniach, produktach lub usługach. Metodologię prowadzenia innych usług poświadczających w konkretnym podmiocie specjaliści GLC każdorazowo dopasowują do specyficznych zdarzeń prawnych.

Co robimy?

Jak pomagamy w ramach projektu?

 • badamy plany połączenia, podziału oraz przekształceń spółek,
 • przeprowadzamy przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • badamy prowadzoną przez spółkę rachunkowość,
 • sporządzamy oraz uaktualniamy polityki rachunkowości,
 • projektujemy i aktualizujemy plany kont,
 • oferujemy możliwość konsolidacji sprawozdań finansowych, a także usługi badania śródrocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • zapewniamy pomoc we wdrażaniu nowych wymogów sprawozdawczości finansowej.

Do usług poświadczających zalicza się m.in. analizę działalności i rachunkowości spółek z o.o. oraz sporządzonych wcześniej sprawozdań spółek komandytowo – akcyjnych. Ponadto obejmują one także badanie planowanych w spółce prawa handlowego założeń w zakresie jej podziału lub przekształceń. 

Dlaczego GLC?

 • zespół wykwalifikowanych specjalistów,
 • pewność, że działania podejmowane przez biegłego rewidenta będą możliwie szybkie, a równocześnie spełnią najwyższe standardy postępowania oraz wszystkie wymogi prawne,
 • indywidualne podejście do każdej ze spraw,
 • gwarancja dbałości o bezpieczeństwo oraz efektywność finansową spółki.

Jestem ekspertem w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Łukasz Zarzycki
partner zarządzający, executive MBA, biegły rewident,
doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Inne usługi, które mogą
Cię zainteresować

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej