fbpx
 

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

partner zarządzający, doradca podatkowy

Profil zawodowy

Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Kierownik Katedry Prawa Finansowego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych (państwa i samorządu terytorialnego) i podatków lokalnych, doradca podatkowy.

Osiągnięcia

Autorka ponad 150 publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów jednostek samorządu terytorialnego. Redaktor naukowy 8 monografii wydanych we współpracy ze Śląskim Oddziałem KIDP pod wspólnym tytułem „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”.

 

 

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. W latach 1993-1995 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a następnie (do roku 2010) członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W latach 1995-1997 członek Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Katowicach.

 

 

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej (Kadencja 2006-2008 Katowice), a od roku 2008 Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej (Bielsko-Biała).

 

 

Ekspert Unii Metropolii Polskich. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”.

Edukacja

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Działalność w samorządzie zawodowym doradców podatkowych

 • Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych IV kadencji (2014-2018 r.)

Zainteresowania

egzotyczne podróże, literatura współczesna, muzyka i współczesna sztuka użytkowa

Wybrane publikacje

 • Jadwiga Glumińska-Pawlic, Gospodarka finansowa miasta na prawach powiatu, Katowice Wydawnictwo KAGA-DRUK, 2013. 220 s.
 • Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Uniwersytet Śląski, 2013, 147 s.
 • Absurdy polskiego prawa podatkowego: teoria i praktyka, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2012, 190 s.
 • Prawo podatkowe, pod red. Henryka Dzwonkowskiego, [aut.]: Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel. – Wyd. 2 – Warszawa, C. H. Beck, 2012. 306 s. (Skrypty Becka)
 • Ustawa o samorządzie województwa: komentarz, red. nauk. Bogdan Dolnicki, [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Palwic, Czesław Martysz, Renata Cybulska, Adrian Faruga, Joanna Jagoda, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 720 s.. (Praktyczne Komentarze Lex)
 • Prawnicze dylematy interpretacyjne, pod red. nauk. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic i Zygmunta Tobora, Toruń, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 2011, 225 s.
 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2010, 144 s.
 • Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą: komentarz praktyczny, pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Joanny M. Salachny, [aut.]: Jadwiga Glumińska-Pawlic, Paweł J. Lewkowicz, Anna Ostrowska, Sławomir Presnarowicz, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna M. Salachna, Wojciech Stachurski, Janusz Stankiewicz, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2010, 1028 s.
 • Prawo podatkowe, pod red. Henryka Dzwonkowskiego, [aut.]: Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski – Warszawa : C. H. Beck, 2010, 294 s. (Skrypty Becka)
 • Ustawa o samorządzie gminnym: komentarz, pod red. Bogdana Dolnickiego, [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Alicja Jochymczyk, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. Stan prawny na 27 września 2010 r., Warszawa, ABC Wolters Kluwer Business, 2010, 995 s.
 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2009, 134 s.
 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2008, 161 s.
 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2007, 156 s.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym: komentarz, red. Bogdan Dolnicki, [aut.]: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Anna Wierzbica. Wyd. 2, stan prawny na 22 października 2007 r. Warszawa, Wolters Kluwer Business, 2007, 635 s.
 • Finanse samorządowe w 2006 roku, red. Cezary Kosikowski [aut.]: Katarzyna Boratyńska, Andrzej Borodo, Leonard Etel, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Cezary Kosikowski, Ryszard P. Krawczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski, Anna Ostrowska, Alicja Pomorska, Sławomir Presnarowicz, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna, Joanna Szołno-Koguc, Warszawa, Wydawnictwa Profesjonalne, 2006, 631 s.
 • Prawo podatkowe, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Buczek, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Andrzej Huchla, Wiesława Miemiec, Zbigniew Ofiarski, Jerzy Serwacki, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski, Warszawa, C.H. Beck, 2006, 521 s.
 • Finanse samorządowe, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Warszawa, Wydawnictwa Profesjonalne, 2005, 86 s.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym: komentarz, Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Renata Cybulska, Kraków, „Zakamycze”, 2005, 536 s.
 • Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce : studium finansowoprawne, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, 306 s. (Pr. Nauk. UŚl. nr 2135)
 • Budżet jednostki samorządu terytorialnego, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Krystyna Sawicka. – Stan prawny na dzień 2 stycznia 2002 r., Zielona Góra, Zachodnie Centrum Organizacji, 2002, 410 s.
 • Prawo samorządu lokalnego : vademecum radnego, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Czesław Martysz, Katowice, Związek Górnośląski, 2002, 20 s.
 • Finansowanie gmin: omówienie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Według stanu prawnego na dzień 15 kwietnia 1997 roku, Katowice, „Apeiron”, 1997, 74 s. (Skrypty)
 • Finansowanie gmin : omówienie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Wyd. 2 rozsz., Katowice, „Apeiron”, 1997, 113 s.
 • ABC gracza giełdowego, Marek Zdebel, Jadwiga Glumińska, Katowice, Videograf, 1994. 144 s. (Kieszonkowa Encyklopedia, nr 32)
 • Ustawa o finansowaniu gmin, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1994, 30 s.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Uniwersytet Śląski, 1992, 28 s.
 • Komunalna gospodarka finansowa, Jadwiga Glumińska, Katowice, Zrzeszenie Prawników Polskich, 1991, 44 s.

Poznaj członków zespołu

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy
partner zarządzający, executive MBA, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny
partner zarzadzający, dyrektor działu rachunkowości, executive MBA
partner zarządzający, adwokat, menadżer działu prawnego, doradca podatkowy

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej