fbpx
 

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Profil zawodowy

Z GLC związany od sierpnia 2012 roku. Członek Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych podatku od towarów i usług i prawie nowych technologii. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.

Aktywny trener i szkoleniowiec. W swoim dorobku ma ponad trzysta godzin szkoleniowych, w tym w ramach szkoleń realizowanych na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych i jednostek sektora finansów publicznych. W kwietniu 2013 roku ukończył profesjonalne szkolenie trenerskie w przedmiocie przeprowadzania i realizacji szkoleń.

Osiągnięcia

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego, prelegent i uczestnik konferencji naukowych.

Współautor publikacji Lex bez łez. Apteczka prawna, skierowanego do młodzieży poradnika dotyczącego podstaw funkcjonowania systemu prawnego w Polsce.

Jeden ze współzałożycieli, a w latach 2013-2015 Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju świadomości prawnej młodzieży „Street Law – Katowice”, prowadzącego nieodpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu podstaw prawa dla młodzieży liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Śląskiego.

Jeszcze jako student wraz z drużyną Uniwersytetu Śląskiego zajął II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym Draft Common Frame of Reference Warsaw International Arbitration Moot at the Court of Arbitration at the PCC.

Edukacja

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, magister nauk prawnych

Specjalizacja z zakresu prawa podatkowego i prawa spółek handlowych, praca magisterska na temat Cen transferowych jako instrumentu optymalizacji podatkowej.

Działalność w samorządzie zawodowym doradców podatkowych

 • Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji (od 2018 r.)
 • Członek Zespołu Ekspertów ds. Karno-Skarbowych przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od 2017 r.).

Zainteresowania

Teatr i film, dyplomacja, grafika komputerowa. Zagorzały kibic Arsenalu Londyn.

Publikacje

 • Ceny transferowe, a międzynarodowa optymalizacja podatkowa /W:/ Agresywna optymalizacja podatkowa – problem podatnika czy problem państwa? Red. J. GlumińskaPawlic. Wydawca Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo AM Poligrafia Katowice 2017, s. 91-103. ISBN 978-83- 927533-2- 2
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Aspekty prawno-podatkowe.
  „Analizy i Studia CASP” SGH Warszawa, Nr 1 2017, s. 1-21, (współautor).
  ISSN 2451-0203
 • Ceny transferowe a międzynarodowa optymalizacja podatkowa / Bartosz Kubista. // W: Agresywna optymalizacja podatkowa : problem podatnika czy problem państwa?. – Katowice: Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski, 2017. – S. 91-103
 • Czy w polskim prawie podatkowym jest miejsce na klauzulę o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania? Glumińska-Pawlic (red), Czy w Polsce istnieje system podatkowy, Katowice 2016
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania : aspekty prawno-podatkowe / Jadwiga Glumińska- Pawlic, Bartosz Kubista. // Anal. Stud. CASP (Druk). – 2017, nr 1, s. 1-21 Przedawnienie należności podatkowej zabezpieczonej hipoteką przymusową – rozważania konstytucyjne
 • Przesłanki uznania transakcji za eksport pośredni jako przypadek niedostosowania przepisów podatkowych krajowych do prawodawstwa unijnego J Glumińska-Pawlic (red.), 10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na polski system podatkowy, Katowice 2014.
 • Kwota korekty podatku naliczonego od nieuregulowanych należności, a koszty postępowania upadłościowego Przegląd Podatkowy 7/201
 • Rewizja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jako instrument uszczelniania systemu podatkowego Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014
 • Solidarna odpowiedzialność w podatku od towarów i usług Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa, Katowice, 2013
 • Opodatkowanie planów motywacyjnych. Charakter źródeł przychodów, moment powstania obowiązku podatkowego. Przegląd podatkowy 4/2013
 • Charakter i znaczenie art. 158 i 159 ustawy Prawo bankowe dla systemu upadłości banku krajowego prowadzonego w formie spółki akcyjnej / Bartosz Kubista. // Zesz. Nauk. Prawa Gospod. Handl. (Druk). – Nr 1 (2012), s. 114-140.

Poznaj członków zespołu

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy
partner zarządzający, executive MBA, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny
partner zarzadzający, dyrektor działu rachunkowości, executive MBA
partner zarządzający, adwokat, menadżer działu prawnego, doradca podatkowy

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej