fbpx
 

dr Artur Oleś

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Profil zawodowy

Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacjami podatkowymi, fuzjach i przejęciach oraz w prawie karnym i karno-skarbowym. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. ordynacji podatkowej, podatkowi VAT i dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji oraz opcji na akcje. Ekspert „Gazety Prawnej“. Bogate doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu prawa i podatków wykorzystuje do skutecznego rozwiązywania problemów naszych Klientów.

Osiągnięcia

Prowadził z sukcesem kilkadziesiąt postępowań podatkowych w sprawach klientów przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi. Tylko w jednym roku aż cztery z nich zakończyły się rozstrzygnięciami korzystnymi dla podatników. Jednym z nich było przełomowe orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie podatku VAT związanego ze statusem podatnika po wydaniu decyzji wywłaszczeniowej.

Edukacja

Doktor nauk prawnych.  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Executive MBA na Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz ABMS Open University of Switzerland, a także roczną Szkołę Negocjacji.

Działalność w samorządzie zawodowym doradców podatkowych

  • Członek Zespołu Ekspertów ds. Karno-Skarbowych przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od 2017 r.)

Zainteresowania

Wspinaczka górska, psychologia ewolucyjna.

Publikacje

  • Ustalenie wartości pieniężnej nieodpłatnych świadczeń – nierozwiązany problem prawa podatkowego. 10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na polski system podatkowy, Katowice 2014
  • Opodatkowanie dochodów uzyskanych za pośrednictwem rynku walutowego FOREX Prawo i Podatki 12/2007
  • Domniemanie interpretacyjne „In dubio pro fisco” a zasada pogłębiania zaufania do organów podatkowych Biuletyn KIDP 1/2009
  • Opodatkowanie planów motywacyjnych. Charakter źródeł przychodów, moment powstania obowiązku podatkowego. Przegląd podatkowy 4/2013
  • Doręczenie pism w postępowaniu podatkowym a zmiana pełnomocnika. Przegląd podatkowy 7/2013
  • Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w programach internetowych typu revenue sharing podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Biuletyn KIDP 6/2013
  • Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych pracowniczych programów opcji na akcje. Ewaluacja przyjętych rozwiązań legislacyjnych. Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa, Katowice, 2013

Poznaj członków zespołu

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy
partner zarządzający, executive MBA, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny
partner zarzadzający, dyrektor działu rachunkowości, executive MBA
partner zarządzający, adwokat, menadżer działu prawnego, doradca podatkowy

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej