fbpx
 

Nadpłata podatku, a tożsamość beneficjenta wpływów

Nadpłata podatku, a tożsamość beneficjenta wpływów

Nadpłata podatku, a tożsamość beneficjenta wpływów

Naczelny Sąd Administracyjny uznał (sygn. II FSK 79/16), że nadpłata podatku od nieruchomości może zostać zarachowana na wniosek podatnika na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) i podatek od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z art. 76 § 1 nadpłatę podatku można przeznaczyć na rzecz przyszłych zobowiązań podatkowych. Początkowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że dokonywanie wzajemnych rozliczeń między podmiotami jest niedopuszczalne, ponieważ nie istnieje podstawa prawna, która umożliwiłaby tego typu rozliczenia. Stanowisko takie potwierdził WSA w Gliwicach (wyrok z dnia 21 września 2015 r. sygnatura akt: I SA/GI 536/15).

Pogląd odmienny wyraził Naczelny Sąd Administracyjny według którego to, że jedne podatki trafiają do budżetu gminy, a drugie do budżetu państwa nie stanowi żadnej przeszkody, ponieważ  art. 76 § 1 ordynacji podatkowej nie dookreśla właściwości organu podatkowego i tożsamości beneficjenta wpływów. Z treści przepisu nie wynika żadne ograniczenie, które uzasadniałoby możliwość ograniczenia wyboru podatnika dotyczącego rozdysponowania środkami własnymi pozostającymi w dyspozycji organu podatkowego. Kwestią urzędników jest sposób przekazywania sobie środków. Wnioskujący ma prawo do złożenia wniosku o zarachowanie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych niezależnie od tego, czy nadpłata trafi do budżetu państwa czy budżetu gminy.

II FSK 79/16 – Wyrok NSA

Źródło

 

 I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej