fbpx
 

postepowanie podatkowe

Audyt podatkowy to proces kompleksowego przeglądu i weryfikacji ksiąg handlowych przedsiębiorcy pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem podatkowym. Główną zaletą audytu podatkowego jest możliwość wstępnego zweryfikowania poprawności rozliczeń podatkowych przed ewentualną kontrolą podatkową lub poddaniem sprawozdania finansowego weryfikacji przez biegłego rewidenta....

23 lutego 2015 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[i], która reguluje opodatkowanie ukrywanych dochodów. Zmienia ona definicję dochodów nieujawnionych oraz dochodów z nieujawnionych źródeł, a w konsekwencji podstawę, od jakiej w przypadku zatajenia dochodów może być naliczony „karny”...

W Polsce jest ok. 8,5 tys. aktywnych doradców podatkowych. Ustawa deregulacyjna przyniosła istotne zmiany w ich funkcjonowaniu na rynku specjalistycznych usług dla przedsiębiorstw. Rozszerzyła katalog usług doradztwa podatkowego, a jednocześnie do wykonywania niektórych z nich dopuściła osoby nieposiadające wpisu na listę doradców podatkowych. Co to...

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej