fbpx
 

audyt-uslugi

Due diligence to dogłębna i wielowymiarowa analiza przedsiębiorstwa pod względem kondycji finansowej, handlowej, prawnej i podatkowej. Usługa ma także na celu oszacowanie potencjalnego ryzyka związanego z planowaną przez firmę transakcją kapitałową. ...

Zmiany własnościowe lub organizacyjne w firmie, ocena ryzyka prowadzonej działalności, a także szacowanie wymiaru podatków i opłat powodują potrzebę dokonania wyceny dającej pełny obraz wartości całości lub fragmentu majątki przedsiębiorstwa....

Eksperckie badanie księgowości przez biegłego rewidenta pozwala wykryć nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, nadużycia w dysponowaniu majątkiem spółki, oszustwa i kradzieże. Rekomenduje działania naprawcze i pozwala zminimalizować ryzyko i straty firmie....

Badanie sprawozdania finansowego spółki przez biegłego rewidenta to nie tylko obowiązek prawny, ale również źródło ważnych danych niezbędnych do oceny rzetelności prowadzenia księgowości firmy i skuteczności działań zarządu. Inwestorów informuje zaś o rzeczywistej kondycji finansowej spółki....

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej