fbpx
 

Blog

Połączenie odwrotne, zwane również downstream merger, polegające na przejęciu spółki dominującej przez spó...

Ostatni kwartał roku dla większości przedsiębiorców wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Jednym z nich jest...

Czym jest opinia zabezpieczająca Polscy podatnicy mogą ubiegać się o wydanie opinii zabezpieczającej od lipca 2...

Już niedługo nowe obowiązki dla niektórych podatników 9 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzaj...

W dniu 2 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmiani...

Ustawa wprowadzająca RODO Z dniem 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw...

Digitising money, it’s about monetising data – trend cyfryzacji pieniędzy i monetyzacji danych zatacza coraz szersze krę...

25 maja 2018 r. mija okres dostosowania przepisów wewnętrznych przedsiębiorstw do nowych regulacji w zakresie ochrony danyc...

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w polskich realiach gospodarczych pojawiła się nowa danina publiczna – opłata recyklingowa....

W roku 2018 przedsiębiorców, pracodawców oraz pracowników czekają kolejne, liczne zmiany szeroko rozumianego prawa pracy ...

Nowe przepisy zostały zatwierdzone przez Prezydenta – nowelizacja Ordynacji podatkowej wejdzie w życie już 25 grudnia teg...

W roku 2018 przedsiębiorców i nie tylko, czekają kolejne zmiany podatkowe. Niestety, w większości przypadków stanowią ...

Nadchodzący rok przynosi wiele ciekawych zmian w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany wynikające z noweliz...

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 roku (II FSK 462/14) stosowanie wnio...

Z nadejściem lipca tego roku rozpoczynają się zmiany w zakresie obowiązków związanych z przeprowadzaniem ...

Serwisy e-commerce, platformy B2B i B2C oraz webowe oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem to narzędzia, które wy...

W związku z dostosowaniem polskiego prawa do wymogów unijnych do połowy marca podmioty faktycznie wykorzystujące urządzen...

Kontrola podatkowa 2016. Czy twoja branża jest narażona na kontrole podatkowe w 2016? Fiskus ujawnił jakie branże zamie...

Przekształcenie spółek handlowych stanowi przydatne narzędzie, które pozwala przedsiębiorcom dostosowanie ich funkcjonow...

Transfer pricing Poland – changes from 2016 On 11 September 2015, Sejm adopted an Act on changing the Act of income ta...

Business Opportunities: Warsaw   Warsaw, the capital city of Poland, is one of the fastest developing cities in the Europ...

Nie ma wątpliwości że nikt nie lubi być kontrolowany i poddawać się kontroli - w szczególności jeśli ta jest prowadzo...

Audyt podatkowy to proces kompleksowego przeglądu i weryfikacji ksiąg handlowych przedsiębiorcy pod kątem ich zgodności z...

The previous post on business opportunities was broadly focused on the reasons why Poland is an appealing place for companies ...

Zwrot podatku VAT jest jednym z fundamentów funkcjonowania całego systemu VAT Konstrukcja zwrot podatku VAT jest przewi...

Uproszczone sprawozdanie finansowe Uprośćmy sprawozdanie  finansowe ! Zaoszczędzimy czas ! Ułatwimy sobie prowadzenie biz...

Poland has emerged as one of the fastest growing economies among the former Eastern Bloc countries in Central Europe. Since jo...

Korzyści wykorzystania usług doradztwa podatkowego – co doradcy podatkowi wnoszą do firmy Rynek w Polsce z&...

Co to jest Wiążąca Informacja Akcyzowa? Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) jest nową instytucją, która obok ...

W ramach cyklu Ceny Transferowe 2015  postaramy się omówić najważniejsze zagadnienia z tematyki cen transferowy...

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej