fbpx
 

Bankowe tytuły egzekucyjne są niezgodne z konstytucją

Bankowe tytuły egzekucyjne są niezgodne z konstytucją

Banki nie będą mogły same windykować długów. Przed skierowaniem egzekucji do komornika, tak jak inni wierzyciele, będą musiały oddać sprawę do sądu. Takie będą skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r.1, który uznał Bankowe Tytuły Egzekucyjne za niezgodne z konstytucyjną zasadą równości.

Za niezgodne z konstytucja Trybunał Uznał dwa przepisy Prawa bankowego – art 96 ust. 1 i 97 ust. 1. Pozwalają one bankom samodzielnie ustalić wysokość zobowiązania klienta na podstawie swoich ksiąg i dokumentów związanych z wykonywaniem czynności bankowych. Tak przygotowany Bankowy Tytuł Egzekucyjny wystarczy skierować sprawę do komornika. Musi on co prawda uzyskać sądową klauzulę wykonalności, ale jest ona tylko formalnością.

Bankom daje to możliwość bardzo szybkiego odzyskiwania przeterminowanych wierzytelności. Dla kredytobiorców oznacza, że bronić się mogą dopiero na etapie egzekucji, czyli najczęściej wówczas, kiedy komornik zajął już majątek. Co więcej muszą za to zapłacić.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego taki przywilej banków, narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania w trzech aspektach: po pierwsze w relacji między bankiem a jego klientem – stawiając bank na dużo silniejszej pozycji; po drugie – w relacjach między bankami jako wierzycielami a pozostałymi podmiotami będącymi wierzycielami – dając im faktyczne pierwszeństwo w dochodzeniu swoich roszczeń; po trzecie – w relacjach między dłużnikami banków i dłużnikami innych podmiotów.

Co prawda zgodę na wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego klient wyraża podpisując umowę kredytową, ale to dobrowolny przymus – bez takiego oświadczenia praktycznie nie ma szans na uzyskanie kredytu.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przywileju bycia sędzią we własnej sprawie nie uzasadnia status banków, które są zwykle prywatnymi przedsiębiorcami, działającymi dla osiągnięcia zysku. Nawet jeśli są instytucjami istotnymi dla gospodarki. Ponadto banki mają również inne skuteczne metody zabezpieczania swoich wierzytelności, umożliwiające szybką egzekucje np. weksel.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie jest równoznaczne z natychmiastowym wyeliminowaniem BTE z systemu prawnego. TK postanowił, że wskazane przepisy utracą moc 1 sierpnia 2016 r., dając jednocześnie czas ustawodawcy na uchwalenie nowelizacji w tym zakresie.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. P45/12I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej