fbpx

Badanie sprawozdania finansowego

„Badanie sprawozdania finansowego – czyli audyt finansowy – to usługa wyjątkowej rangi, o niebagatelnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Liczy się tu przede wszystkim specjalistyczna wiedza i skrupulatność.”

Łukasz Zarzycki
Executive mba

Badanie sprawozdania finansowego

„Badanie sprawozdania finansowego – czyli audyt finansowy – to usługa wyjątkowej rangi, o niebagatelnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Liczy się tu przede wszystkim specjalistyczna wiedza i skrupulatność.”

Łukasz Zarzycki
Executive mba

Kontakt do Twojego opiekuna:

Łukasz Zarzycki
partner zarządzający, executive MBA, biegły rewident,
doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

+48 724 477 245
lzarzycki@glc.pl

Badanie sprawozdania finansowego

Czytelnikami sprawozdań finansowych zwykle są konkretne podmioty banki, udziałowcy, czy zarząd. Oczekują one rzetelnych informacji o rzeczywistej kondycji finansowej przedsiębiorstwa bez błędów, czy niedopowiedzeń. Audyt finansowy najbezpieczniej więc powierzyć doświadczonym specjalistom, którzy znają specyfikę branży.

Co robimy?

Jak pomagamy w ramach projektu?

  • przeprowadzamy badanie bilansu na każdym z etapów od etapu wstępnego, aż po końcowe procedury badania,
  • badamy roczne i półroczne sprawozdania finansowe, a także skonsolidowane sprawozdania finansowe,
  • przejmujemy wszelkie formalności,
  • wykorzystujemy sprawdzone metody badania, które uzupełniamy unikalnymi doświadczeniami naszych specjalistów,
  • przygotowujemy logiczne i skondensowane raporty w zrozumiałej dla klienta formie – zawierają one wyniki audytu w zakresie m.in. rzetelności ksiąg rachunkowych oraz wskaźniki ekonomiczne, dzięki którym można rzetelnie ocenić sytuację finansową podmiotu.

Wszystkie usługi świadczone w ramach audytu finansowego przeprowadzają biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Dlaczego GLC?

  • wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych,
  • stały kontakt i dbałość o ciągłość komunikacji pomiędzy audytorem a klientem,
  • wsparcie ekspertów na skalę krajową, dysponujących unikalną wiedzą,
  • znajomość specyfiki wielu branż,
  • partnerska atmosfera współpracy.

Jestem ekspertem w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Łukasz Zarzycki
partner zarządzający, executive MBA, biegły rewident,
doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Inne usługi, które mogą
Cię zainteresować

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej