fbpx

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy oznacza kompleksowy przegląd i weryfikację ksiąg handlowych przedsiębiorcy pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem podatkowym. Główną zaletą audytu podatkowego jest możliwość wstępnego sprawdzenia poprawności rozliczeń podatkowych przed ewentualną kontrolą podatkową lub poddaniem sprawozdania finansowego weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Łukasz Zarzycki
Executive mba

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy oznacza kompleksowy przegląd i weryfikację ksiąg handlowych przedsiębiorcy pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem podatkowym. Główną zaletą audytu podatkowego jest możliwość wstępnego sprawdzenia poprawności rozliczeń podatkowych przed ewentualną kontrolą podatkową lub poddaniem sprawozdania finansowego weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Łukasz Zarzycki
Executive mba

Kontakt do Twojego opiekuna:

Łukasz Zarzycki
partner zarządzający, executive MBA, biegły rewident,
doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

+48 724 477 245
lzarzycki@glc.pl

Audyt podatkowy

Pomimo że audyt podatkowy jest niezwykle istotnym zagadnieniem, przeprowadzany jest on bardzo często w związku z dokonywanymi zmianami w przedsiębiorstwie. Jako przykład można podać postępowanie restrukturyzacyjne, wszelkiego rodzaju fuzje, połączenia, podziały, jak również zmiany osobowe, jak np. zmiana zarządu.

Co robimy?

Zespół kontrolujący GLC składa się z doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz doświadczonych księgowych. W trakcie audytu podatkowego dokonuje on szczegółowej weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych Klienta, uwzględniając rozliczenia w ramach wszystkich lub wybranych podatków

Audyt podatkowy może obejmować:

 • poszczególne obszary działalności gospodarczej,
 • konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze,
 • analizę transakcji oraz dokumentów źródłowych,
 • tytuły zobowiązań budżetowych.

Prawidłowe zarządzanie podatkami zaczyna się od dobrego prowadzenia dokumentacji, zwłaszcza dokumentacji finansowej. Audyt podatkowy warto połączyć z tax compliance, dzięki czemu można uzyskać pełny obraz ryzyk podatkowych dotyczących przedsiębiorstwa.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Łukasz Zarzycki
partner zarządzający, executive MBA, biegły rewident,
doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Inne usługi, które mogą
Cię zainteresować

I miejsce w Polsce

wg. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej

I MIEJSCE W POLSCE

wq. Rankingu Rzeczpospolitej

Strona naszej kancelarii została wybrana najlepszą wśród stron doradców podatkowych w 2020 roku.

Zobacz ranking Rzeczpospolitej