Doradztwo podatkowe, kancelaria podatkowa, doradcy podatkowi

Usługi doradztwa podatkowego świadczone we własnych biurach (Warszawa i Katowice) lub w siedzibie Klienta. Doświadczeni doradcy podatkowi, którzy projekty z zakresu doradztwa podatkowego realizują w oparciu o obowiązujące polskie i międzynarodowe prawo podatkowe. Nowoczesna kancelaria podatkowa zapewniająca ciągłą i profesjonalną opiekę zespołu doradców podatkowych. Biuro podatkowe w Katowicach i Warszawie oferujące obsługę w języku polskim i angielskim oraz podejmujące się najtrudniejszych wyzwań.


Ceny transferowe

Przygotowanie dokumentacji cen transferowanych dla podmiotów powiązanych. Ograniczenie ryzyka podatkowego dzięki odniesieniu do aktualnej sytuacji prawnej oraz warunków rynkowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


Postępowania podatkowe

Profesjonalne wsparcie i reprezentacja przedsiębiorcy w trakcie kontroli podatkowej i postępowania administracyjnego w sprawach podatkowych i celnych. Sporządzanie skutecznych skarg, odwołań i wniosków do Ministerstwa Finansów o pisemną interpretację przepisów podatkowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


Optymalizacje podatkowe

Niższe podatki dzięki zmianom własnościowym, prawnym i organizacyjnym w przedsiębiorstwie. Planowanie działalności, które pozwala przewidywać i ograniczać zobowiązania podatkowe zgodnie z obowiązującym prawem i stymulować rozwój firmy.
CZYTAJ WIĘCEJ


Consulting podatkowy

Fachowe doradztwo w bieżącym zarządzaniu firmą w oparciu o realia biznesowe działalności gospodarczej przedsiębiorcy, zapewniające bezpieczeństwo finansowe operacji i korzyści podatkowe. Opiniowanie umów i planowanych transakcji pod względem ich skutków podatkowo-prawnych. Skuteczne rozwiązania problemów podatkowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


Doradztwo celne i akcyzowe

Wsparcie w planowaniu i prowadzeniu transakcji handlowych poza granicami, audyty celne i obsługa kontroli celnych. Zapewnienie poprawności rozliczeń celnych oraz podatku akcyzowego i VAT z tytułu importu oraz optymalizacja podatkowa w obrocie towarowym za granicą
CZYTAJ WIĘCEJ


Międzynarodowe planowanie podatkowe

Pomoc doradców podatkowych w znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania podatkowego uwzględniającego stan prawny obowiązujące w Polsce i za granicą. Zmniejszenie obciążeń podatkowych zgodnie z obowiązującym międzynarodowym prawem podatkowym przy wykorzystaniu zmian własnościowych, prawnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa.
CZYTAJ WIĘCEJ


VAT-REF

Zwrot podatku od wartości dodanej przysługuje przy nabyciu na terytorium państwa członkowskiego zwrotu towarów i usług, albo w odniesieniu do towarów, które były importowane na terytorium tego państwa członkowskiego, jeżeli towary te i usługi podatnik wykorzystywał do wykonywania takich czynności, które uprawniają do zmniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
CZYTAJ WIĘCEJ


Obsługa kontroli skarbowych

Przygotowanie najkorzystniejszej strategii postępowania oraz dokumentacji (odpowiedzi, wyjaśnień, odwołań i wniosków) w toku prowadzonych kontroli skarbowych, postępowań skarbowych lub podatkowych. Doradztwie w trakcie przesłuchań podatnika i jego pracowników. Reprezentowaniu w charakterze pełnomocnika oraz prowadzenie spraw przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej.
CZYTAJ WIĘCEJ

 


Doradca podatkowy ma za zadanie podejmować działania na rzecz i dla dobra klienta oraz ochrony jego interesów. Poprzez kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego doradcy podatkowi GLC odciążają Klientów w codziennych, skomplikowanych zadaniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nasze biuro, kancelaria podatkowa pomaga przedsiębiorcom radzić sobie z dużą zmiennością prawa podatkowego, rozbieżnościami interpretacyjnymi i nie zawsze przychylną postawą organów podatkowych. Te elementy w naszej ocenie determinują znaczenie współpracy z doradcami podatkowymi. Doradztwo podatkowe bowiem zwiększa bezpieczeństwo prawne prowadzenia firmy i zawieranych transakcji, ogranicza ryzyka związane z obowiązkami podatkowymi, optymalizuje koszty działalności. Pozwala znajdować skuteczne i co najważniejsze, legalne metody na to, by przedsiębiorca mógł płacić należne podatki we właściwej wysokości – w kwocie, jaka wynika z obowiązującego prawa, ale nie wyższej niż jest to konieczne.

GLC od ponad 10 lat działa na rzecz przedsiębiorców. Naszym celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa działalności naszych Klientów oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw dzięki optymalizacji prawnej, podatkowej i księgowej. Doradcy podatkowi GLC wszelkie działania podejmują z pełną sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem oraz zasadami etyki zawodowej, w oparciu o aktualną wiedzę i współpracę interdyscyplinarną.

Ponadto, jako kancelaria / biuro podatkowe skupiające wybitnych doradców podatkowych, staramy się nie tylko bronić praw podatników, ale również wpływać na kształtowanie prawa – bardziej zrozumiałego i przyjaznego dla podmiotów gospodarczych.

Korzyści wynikające ze współpracy z naszą kancelarią podatkową to m.in.:

– redukcja zobowiązań podatkowych do poziomu najniższego z możliwych w zgodzie z obowiązującym prawem

– rozwiązywanie przez doradców podatkowych problemów przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb Klienta

– możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia będących sumą kompetencji wszystkich naszych pracowników – ekspertów w swoich dziedzinach (podatki, prawo, audyt, księgowość czy controlling)

– współpraca z biurem podatkowym o ugruntowanej pozycji na rynku.


doradca podatkowy Warszawa Katowice biuro podatkowe kancelaria podatkowa reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi doradztwo podatkowe Katowice Warszawa rozliczenia podatkowe Warszawa Katowice Śląsk Mazowsze


 

Kompleksowość, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Usługi GLC

podatkiKancelaria podatkowa, której zespół łączy doświadczenie i wiedzę podatkową, prawną oraz ekonomiczną z doskonałym wyczuciem potrzeb przedsiębiorców. Skuteczne rozwiązania problemów podatkowych, optymalizacja podatkowa i reprezentowanie przed urzędem skarbowym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
fintechWyspecjalizowana kancelaria prawnicza zajmująca się zagadnieniami z zakresu usług płatniczych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, prawa bankowego, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Wsparcie e-commerce oraz płatności online w zorganizowaniu biznesu działającego zgodnie z każdym aspektem prawnym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Finance-Leader-doradztwo-ksiegoweKancelaria prawna wyspecjalizowana w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek oraz doradztwo prawne i techniczne w zakresie likwidacji szkód.  
CZYTAJ WIĘCEJ
audyty finansoweUsługi audytorskie. Biegli rewidenci. Wyceny przedsiębiorstw. Weryfikacja stanu majątku i kondycji finansowej poparta opinią biegłego rewidenta lub biegłego sądowego. Aktywne doradztwo porządkujące i usprawniające procesy księgowe.  
CZYTAJ WIĘCEJ
ksiegowośćBiuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz outsourcingu księgowości i controllingu dla dużych spółek i korporacji z kapitałem zagranicznym. Obsługa księgowa m.in. w programach Senova365, SAP, Symfonia, Comarch ERP XL i Optima, Microsoft Dynamics NAV i AX, Streamsoft, ELELCO, Subiekt GT i Rewizor GT oraz BPSC, w języku polskim, angielskim i niemieckim.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Audit-Leader-audyt-finansowyOutsourcing obsługi kadr i płac pozwalający na optymalizację kosztów zatrudnienia i obsługi wynagrodzeń pracowników w zgodzie z obowiązującym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem podatkowym. Poprawa skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji pracy.  
CZYTAJ WIĘCEJ
optymalizacje podatkoweMerytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie controllingu oraz usługi optymalizacji procesów biznesowych, których celem jest pomoc w planowaniu, realizacji i modyfikacji strategii biznesowej oraz poprawa rentowności i konkurencyjności firmy na rynku.  
CZYTAJ WIĘCEJ
zarzadzanieSpecjaliści z zakresu zarządzania, finansów, prawa i podatków realizujący uzgodnione w kontrakcie zadania typowe dla kadry menadżerskiej. Wsparcie przy pracach nad określonymi projektami, zastępstwa na czas określony oraz pomoc przy rozwijaniu działów lub stanowisk.  
CZYTAJ WIĘCEJ
GLC tworzą ludzie. Ponad 70 ekspertów. Poznajmy się

Zbigniew Maciej Szymik

Dyrektor Generalny, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Doradca podatkowy od ponad 20 lat prowadzący stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a także optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Łączy dogłębną wiedzę o podatkach ze znajomością zagadnień księgowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Partner, Doradca Podatkowy


Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych i podatków lokalnych, doradca podatkowy.
CZYTAJ WIĘCEJ


dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych,  prawie karnym i karno-skarbowym oraz fuzjach i przejęciach . Z sukcesem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi Autor publikacji naukowych z zakresu prawa i podatków.
CZYTAJ WIĘCEJ


Łukasz Zarzycki

Dyrektor Działu Audytu, Biegły Rewident, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny


Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy, doradca restrukturyzacyjny. Doskonale łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu podatków, rachunkowości, audytu oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wykładowca i ekspert współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer.
CZYTAJ WIĘCEJ


Klaudia Derela

Dyrektor Działu Rachunkowości


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która specjalizację Rachunkowość ukończyła z wyróżnieniem. Certyfikowana księgowa. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pełnej księgowości, w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz podatkowej. Poza zarządzaniem Działem Księgowości odpowiada za nadzór nad procesami migracji danych księgowych do nowych systemów informatycznych (m.in. :Enova, SAP, Microsoft Dynamics Navision, Elelco). Lubi pracę z ludźmi, a cele Klientów GLC są dla niej największą inspiracją i motywacją w codziennej pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ


Mariusz Jarosz

Dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego


CFO, Interim Manager. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem finansami, controllingiem i rachunkowością zarządczą w formie outsourcingu. Specjalizuje się w controllingu podatkowym, finansowym i produkcyjnym oraz w budżetowaniu, prognozowaniu i optymalizowaniu procesów biznesowych. Bardzo często w realizowanych projektach do jego obowiązków należy również dostosowywanie systemów informatycznych klasy ERP i BI.
CZYTAJ WIĘCEJ


Przykładowe modele współpracy z GLC
sprawdz-szczegoly
Katowice i Warszawa. Zapraszamy do naszych biur

GLC Katowice


ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
katowice@glc.pl

GLC Warszawa


Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
warszawa@glc.pl


  • Region Śląsk
  • +48 515 449 333


  • Region Mazowsze
  • +48 505 974 055


  • Region Małopolska
  • +48 502 856 288

Usługi GLC polecają
sprawdz-szczegoly
Dlaczego warto wybrać usługi GLC?

Wśród najlepszych
Eksperci GLC od ponad 10 lat kompleksowo obsługują przedsiębiorstwa w zakresie usług księgowych, doradztwa podatkowego i porad prawnych. Tworzą zespół doradczy o wysokich i stale uzupełnianych kwalifikacjach zawodowych. Doświadczenie i aktywne podążanie za zmianami prawnymi, rynkowymi i oczekiwaniami Klientów dają nam pewną pozycję wśród najlepszych firm doradczych w Polsce.

W czołówce ogólnopolskiej
Od ponad 5 lat GLC zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach firm doradczych, organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Gazetę Prawną”. Dzięki zespołowi znakomitych doradców jest wymieniana w krajowej czołówce w kategorii doradztwa podatkowego.

Pierwsi w Polsce
Spółka LAW Leader wchodząca w skład GLC była pierwszą w Polsce niezależną multidyscyplinarną spółką adwokatów i doradców podatkowych.

Wysoka jakość usług za dostępną cenę
GLC świadczy usługi księgowe, audytorskie i controllingowe oraz kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowymi standardami. Proponujemy jakość obsługi porównywalną do najważniejszych graczy na rynku usług doradczych za cenę charakterystyczną dla konkurencji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa na każdym etapie rozwoju firmy
Doradcy GLC pomagają Klientom na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – w fazie powstawania (na start-upie), w trakcie rozwoju i intensywnego wzrostu firmy, w fazie dojrzałości oraz w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa branży trudnych i problematycznych
Klientami GLC są małe i średnie firmy, a także duże przedsiębiorstwa, w tym spółki z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach, w specyficznych ramach prawnych, zawierających dużą liczbę transakcji handlowych i finansowych, uczestniczących w skomplikowanych procesach rynkowych.

System działań zespołowych
Specjaliści GLC pracują w zespołach projektowych złożonych, w zależności od potrzeb, z ekspertów z kilku dziedzin: księgowości, kadr i płac, controllingu, podatków, prawa, pod kierunkiem dedykowanego opiekuna Klienta. Dogłębnie analizują problem i sytuację przedsiębiorstwa, wypracowując innowacyjne i efektywne finansowo rozwiązania. Wspierają firmę w wielu obszarach jednocześnie, zachowując ciągłość i stałość obsługi.

Wysoka odpowiedzialność biznesu
Doradcy GLC na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo interesów Klienta i budowanie z nim dobrych relacji. Jednocześnie dbają o poszanowanie prawa, norm etyki zawodowej i zasad etycznych w biznesie. Gwarancją rzetelności wykonania usługi jest nie tylko ubezpieczenie OC, jakim objęte jest doradztwo podatkowe i usługi księgowe, ale przede wszystkim naczelne wartości GLC.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Eksperci GLC angażują się w regionalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współpracują z RIG w Katowicach i Forum Młodych Przedsiębiorców. Współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, szkolą przedsiębiorców, publikują teksty naukowe. Założyciel GLC Zbigniew Maciej Szymik jest jednym z twórców samorządu doradców podatkowych w Polsce.

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce