Optymalizacje podatkowe

Optymalizacja podatkowa ma na celu uzyskanie stabilizacji przedsiębiorstwa w sferze obciążeń publicznoprawnych. Polega na takim planowaniu działalności gospodarczej, które pozwala przewidywać zobowiązania podatkowe i obniżyć podatki zgodnie z obowiązującym prawem, a dzięki temu stymulować rozwój firmy. Niższe podatki, to większe zyski dla właścicieli i więcej kapitału na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Doradcy podatkowi GLC pomagają przeprowadzić optymalizację podatkową firmy dzięki zmianom własnościowym, prawnym i organizacyjnym w przedsiębiorstwie:

 • Doradzają nowo tworzonym podmiotom gospodarczym w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej
 • Przygotowują pod względem podatkowym procesy przekształceń przedsiębiorstw (podział spółek, fuzje, przejęcia podmiotów gospodarczych)
 • Wskazują rozwiązania organizacyjne, które ułatwiają rozliczenia podatkowe i minimalizują ryzyko nieprawidłowości podatkowych
 • Dla firm niepodlegających przekształceniom prawnym znajdują rozwiązania organizacyjne i operacyjne, które pozwalają obniżyć podatki bez ingerencji w strukturę przedsiębiorstwa i formę własności.

 

Na optymalizację podatkową składają się także działania o charakterze międzynarodowego planowania podatkowego. Dlatego doradcy podatkowi GLC pomagają Klientom znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe, uwzględniając stan prawny obowiązujące w Polsce i za granicą.

Proces optymalizacji podatkowej składa się z kilku etapów:

 • Dokładnej analizy aktualnego stanu przedsiębiorstwa i jego uwarunkowań podatkowych
 • Przygotowania możliwych propozycji rozwiązań optymalizacyjnych, adekwatnych do obecnego modelu biznesowego
 • Wyboru najkorzystniejszych procesów optymalizacyjnych uwzględniających planowane kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, całość kosztów przekształceń i spodziewane oszczędności podatkowe
 • Przygotowania prawnego zmian własnościowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwie
 • Wsparcia doradczego dla Klienta w trakcie wdrażania rozwiązań optymalizacyjnych ‑ w aspekcie prawnym, podatkowym i księgowym.

 

W trakcie współpracy nad optymalizacją podatkową kierujemy się interesem Klienta i przekonaniem, że największe sukcesy odnoszą przedsiębiorstwa, w których doradca podatkowy staje się aktywnym partnerem osób zarządzających.

Zapraszamy do zapoznania się z wpisami na temat optymalizacji podatkowych.

Czym jest audyt podatkowy? - Czym jest audyt podatkowy? Audyt podatkowy to proces kompleksowego przeglądu i weryfikacji ksiąg handlowych przedsiębiorcy pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem podatkowym. Główną zaletą audytu podatkowego jest możliwość wstępnego zweryfikowania poprawności rozliczeń podatkowych przed ewentualną kontrolą podatkową lub poddaniem sprawozdania finansowego weryfikacji przez biegłego rewidenta. Audyt podatkowy ma na celu rozpoznanie i wskazanie nieprawidłowości […]
Zwrot VAT - Zwrot podatku VAT jest jednym z fundamentów funkcjonowania całego systemu VAT Konstrukcja zwrot podatku VAT jest przewidziana dla sytuacji, w których u podatnika w danym okresie rozliczeniowym wysokość podatku naliczonego (wynikającego z zakupu usług i towarów) przewyższa wysokość podatku należnego (wynikającego generalnie ze sprzedaży usług i towarów). W omawianej sytuacji podatnik ma prawo do: – […]
Usługi doradztwa podatkowego - Korzyści wykorzystania usług doradztwa podatkowego – co doradcy podatkowi wnoszą do firmy Rynek w Polsce z roku na rok jest coraz bardziej konkurencyjny. W rezultacie został zaobserwowany wzrost wymagań dla właścicieli firm. To w ich rękach jest kontrolowanie różnych czynników mających wpływ na przedsiębiorstwo, a sam sposób zarządzania firmą został przekształcony przez zmieniające się trendy […]
Jak rozliczyć paliwo zakupione za granicą? - Jak rozliczyć paliwo zakupione za granicą? Przedsiębiorcy bardzo często mają wątpliwości co do zasad podatkowego rozliczania kosztów zakupu paliwa za granicą. Kluczową kwestią pozostaje odpowiedź na pytanie, czy zakup paliwa wlewanego na zagranicznej stacji do baku naszego pojazdu, w tym w ramach kart paliwowych, podlega opodatkowaniu w kraju, w którym nalewamy benzynę, czy też w […]
Podatek od nieujawnionych dochodów - 23 lutego 2015 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[i], która reguluje opodatkowanie ukrywanych dochodów. Zmienia ona definicję dochodów nieujawnionych oraz dochodów z nieujawnionych źródeł, a w konsekwencji podstawę, od jakiej w przypadku zatajenia dochodów może być naliczony „karny” podatek dochodowy. Choć nowe przepisy wejdą w życie z początkiem […]
Jesteś vatowcem? Sprawdź, czy musisz zapłacić VAT od upominków dla kontrahentów - Świąteczne upominki dla kontrahentów i pracowników wpływają na wysokość podatku VAT, jaki przedsiębiorca musi zapłacić do Urzędu Skarbowego. Dobra wiadomość jest taka, żewartość tego podatku od towarów, które kupimy z przeznaczeniem na prezenty, można odliczyć od zobowiązania wobec fiskusa. Zła wiadomość jest taka, że w pewnych okolicznościach od tych samych upominków będzie jednak trzeba zapłacić […]
Kiedy trzeba opodatkować świąteczne prezenty dla kontrahentów? - Świąteczne prezenty dla partnerów biznesowych i pracowników są standardem – elementem budowania dobrego wizerunku przedsiębiorstwa. Ich przekazanie rodzi jednak określone obowiązki podatkowe dla darczyńcy i obdarowanego. Kiedy prezent świąteczny stanowi koszt uzyskania przychodu firmy? Sposób rozliczenia wydatku na prezenty wręczane przez przedsiębiorców będzie zależał od dwóch kwestii: dla kogo dany wydatek będzie przeznaczony (dla kontrahenta […]
Usługi budowlane. Czy polski przedsiębiorca musi płacić VAT do zagranicznego urzędu? - Polski przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, może sprzedawać towary i świadczyć usługi w innych krajach Unii Europejskiej, bez konieczności rejestrowania tej działalności w tych krajach. Bywają jednak wyjątki od tej reguły. Dotyczą one m.in. usług budowlanych. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, nastąpiło otwarcie unijnych rynków na swobodny przepływ usług i […]
Unikanie podwójnego opodatkowania – projekt nowych zapisów w ordynacji podatkowej - Na stronie Rządowego centrum legislacji pojawił się projekt nowelizacji Ustawy Ordynacja Podatkowa Najistotniejszą proponowaną w nim zmianą jest wprowadzenie ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania. Podobna klauzula znajdowała się już w polskim systemie prawnym od 1 stycznia 2003 r. (uchylony art. 24b OP), lecz na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., […]
Dlaczego warto powierzyć obsługę firmy doradcy podatkowemu z uprawnieniami - W Polsce jest ok. 8,5 tys. aktywnych doradców podatkowych. Ustawa deregulacyjna przyniosła istotne zmiany w ich funkcjonowaniu na rynku specjalistycznych usług dla przedsiębiorstw. Rozszerzyła katalog usług doradztwa podatkowego, a jednocześnie do wykonywania niektórych z nich dopuściła osoby nieposiadające wpisu na listę doradców podatkowych. Co to oznacza dla przedsiębiorców?   Co może doradca podatkowy? W wyniku […]
Rozpoczęcie działalności gospodarczej: jaką formę opodatkowania wybrać? - Konieczność wyboru formy opodatkowania na początku roku lub na początku prowadzenia działalności gospodarczej stawia przedsiębiorców przed poważnym dylematem. Najczęściej nie są w stanie nawet w przybliżeniu określić przychodów, jakie osiągnie firma w danym roku. Podmioty już działające mogą prognozować na podstawie danych historycznych i aktualnych rynkowych trendów. W przypadku start-upów przydatna mogłaby się okazać pomoc […]
Tylko do końca czerwca mamy czas na potwierdzenie, że samochód firmowy ze względów technicznych wyklucza użytkowanie prywatne i uprawnia do odliczenia VAT -   Ustawodawca po raz kolejny zafundował przedsiębiorcom używającym w swojej działalności pojazdów, obowiązkowe koszty w postaci dodatkowego badania technicznego. Musi je zrobić Przedsiębiorca, który chce zachować prawo pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych, napraw, a przede wszystkim paliwa od pojazdów wykorzystywanych w działalności, których konstrukcja wskazuje na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych. W […]
Jak dokumentować wykorzystanie samochodu do celów prowadzonej działalności, by odliczyć pełny VAT? - Samochody – zarówno ciężarowe  jak i osobowe – wykorzystywane wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, dają przedsiębiorcy prawo pełnego odliczenia VAT zarówno przy zakupie auta, jak i przy wydatkach związanych z jego użytkowaniem. W przypadku samochodów powyżej 3,5 tony sprawa jest prosta – by odliczyć pełny naliczony w fakturach VAT, nie potrzeba żadnych dodatkowych zabiegów. Sprawa […]
Moment dostawy towaru a podatek VAT - Obowiązek zapłaty podatku VAT powiązany jest z momentem dostawy towaru do Klienta. Okazuje się jednak, że samo pojęcie „dostawy towaru” może być bardzo różnie interpretowane. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, kiedy towar zostaje np. wysłany kurierem, a kiedy gdy sprzedawca pozostawi go w paczkomacie? Jako punkt odniesienia do analizy tego zagadnienia przyjęliśmy przepisy kodeksu cywilnego i […]

 

Znajdziesz nas po słowach: Optymalizacje podatkowe Warszawa, Optymalizacje podatkowe Katowice

 

Kompleksowość, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Usługi GLC

podatkiKancelaria podatkowa, której zespół łączy doświadczenie i wiedzę podatkową, prawną oraz ekonomiczną z doskonałym wyczuciem potrzeb przedsiębiorców. Skuteczne rozwiązania problemów podatkowych, optymalizacja podatkowa i reprezentowanie przed urzędem skarbowym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
fintechWyspecjalizowana kancelaria prawnicza zajmująca się zagadnieniami z zakresu usług płatniczych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, prawa bankowego, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Wsparcie e-commerce oraz płatności online w zorganizowaniu biznesu działającego zgodnie z każdym aspektem prawnym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Finance-Leader-doradztwo-ksiegoweKancelaria prawna wyspecjalizowana w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek oraz doradztwo prawne i techniczne w zakresie likwidacji szkód.  
CZYTAJ WIĘCEJ
audyty finansoweUsługi audytorskie. Biegli rewidenci. Wyceny przedsiębiorstw. Weryfikacja stanu majątku i kondycji finansowej poparta opinią biegłego rewidenta lub biegłego sądowego. Aktywne doradztwo porządkujące i usprawniające procesy księgowe.  
CZYTAJ WIĘCEJ
ksiegowośćBiuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz outsourcingu księgowości i controllingu dla dużych spółek i korporacji z kapitałem zagranicznym. Obsługa księgowa m.in. w programach Senova365, SAP, Symfonia, Comarch ERP XL i Optima, Microsoft Dynamics NAV i AX, Streamsoft, ELELCO, Subiekt GT i Rewizor GT oraz BPSC, w języku polskim, angielskim i niemieckim.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Audit-Leader-audyt-finansowyOutsourcing obsługi kadr i płac pozwalający na optymalizację kosztów zatrudnienia i obsługi wynagrodzeń pracowników w zgodzie z obowiązującym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem podatkowym. Poprawa skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji pracy.  
CZYTAJ WIĘCEJ
optymalizacje podatkoweMerytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie controllingu oraz usługi optymalizacji procesów biznesowych, których celem jest pomoc w planowaniu, realizacji i modyfikacji strategii biznesowej oraz poprawa rentowności i konkurencyjności firmy na rynku.  
CZYTAJ WIĘCEJ
zarzadzanieSpecjaliści z zakresu zarządzania, finansów, prawa i podatków realizujący uzgodnione w kontrakcie zadania typowe dla kadry menadżerskiej. Wsparcie przy pracach nad określonymi projektami, zastępstwa na czas określony oraz pomoc przy rozwijaniu działów lub stanowisk.  
CZYTAJ WIĘCEJ
GLC tworzą ludzie. Ponad 70 ekspertów. Poznajmy się

Zbigniew Maciej Szymik

Dyrektor Generalny, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Doradca podatkowy od ponad 20 lat prowadzący stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a także optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Łączy dogłębną wiedzę o podatkach ze znajomością zagadnień księgowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Partner, Doradca Podatkowy


Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych i podatków lokalnych, doradca podatkowy.
CZYTAJ WIĘCEJ


dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych,  prawie karnym i karno-skarbowym oraz fuzjach i przejęciach . Z sukcesem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi Autor publikacji naukowych z zakresu prawa i podatków.
CZYTAJ WIĘCEJ


Łukasz Zarzycki

Dyrektor Działu Audytu, Biegły Rewident, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny


Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy, doradca restrukturyzacyjny. Doskonale łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu podatków, rachunkowości, audytu oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wykładowca i ekspert współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer.
CZYTAJ WIĘCEJ


Klaudia Derela

Dyrektor Działu Rachunkowości


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która specjalizację Rachunkowość ukończyła z wyróżnieniem. Certyfikowana księgowa. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pełnej księgowości, w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz podatkowej. Poza zarządzaniem Działem Księgowości odpowiada za nadzór nad procesami migracji danych księgowych do nowych systemów informatycznych (m.in. :Enova, SAP, Microsoft Dynamics Navision, Elelco). Lubi pracę z ludźmi, a cele Klientów GLC są dla niej największą inspiracją i motywacją w codziennej pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ


Mariusz Jarosz

Dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego


CFO, Interim Manager. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem finansami, controllingiem i rachunkowością zarządczą w formie outsourcingu. Specjalizuje się w controllingu podatkowym, finansowym i produkcyjnym oraz w budżetowaniu, prognozowaniu i optymalizowaniu procesów biznesowych. Bardzo często w realizowanych projektach do jego obowiązków należy również dostosowywanie systemów informatycznych klasy ERP i BI.
CZYTAJ WIĘCEJ


Przykładowe modele współpracy z GLC
sprawdz-szczegoly
Katowice i Warszawa. Zapraszamy do naszych biur

GLC Katowice


ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
katowice@glc.pl

GLC Warszawa


Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
warszawa@glc.pl


 • Region Śląsk
 • +48 515 449 333


 • Region Mazowsze
 • +48 505 974 055


 • Region Małopolska
 • +48 502 856 288

Usługi GLC polecają
sprawdz-szczegoly
Dlaczego warto wybrać usługi GLC?

Wśród najlepszych
Eksperci GLC od ponad 10 lat kompleksowo obsługują przedsiębiorstwa w zakresie usług księgowych, doradztwa podatkowego i porad prawnych. Tworzą zespół doradczy o wysokich i stale uzupełnianych kwalifikacjach zawodowych. Doświadczenie i aktywne podążanie za zmianami prawnymi, rynkowymi i oczekiwaniami Klientów dają nam pewną pozycję wśród najlepszych firm doradczych w Polsce.

W czołówce ogólnopolskiej
Od ponad 5 lat GLC zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach firm doradczych, organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Gazetę Prawną”. Dzięki zespołowi znakomitych doradców jest wymieniana w krajowej czołówce w kategorii doradztwa podatkowego.

Pierwsi w Polsce
Spółka LAW Leader wchodząca w skład GLC była pierwszą w Polsce niezależną multidyscyplinarną spółką adwokatów i doradców podatkowych.

Wysoka jakość usług za dostępną cenę
GLC świadczy usługi księgowe, audytorskie i controllingowe oraz kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowymi standardami. Proponujemy jakość obsługi porównywalną do najważniejszych graczy na rynku usług doradczych za cenę charakterystyczną dla konkurencji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa na każdym etapie rozwoju firmy
Doradcy GLC pomagają Klientom na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – w fazie powstawania (na start-upie), w trakcie rozwoju i intensywnego wzrostu firmy, w fazie dojrzałości oraz w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa branży trudnych i problematycznych
Klientami GLC są małe i średnie firmy, a także duże przedsiębiorstwa, w tym spółki z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach, w specyficznych ramach prawnych, zawierających dużą liczbę transakcji handlowych i finansowych, uczestniczących w skomplikowanych procesach rynkowych.

System działań zespołowych
Specjaliści GLC pracują w zespołach projektowych złożonych, w zależności od potrzeb, z ekspertów z kilku dziedzin: księgowości, kadr i płac, controllingu, podatków, prawa, pod kierunkiem dedykowanego opiekuna Klienta. Dogłębnie analizują problem i sytuację przedsiębiorstwa, wypracowując innowacyjne i efektywne finansowo rozwiązania. Wspierają firmę w wielu obszarach jednocześnie, zachowując ciągłość i stałość obsługi.

Wysoka odpowiedzialność biznesu
Doradcy GLC na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo interesów Klienta i budowanie z nim dobrych relacji. Jednocześnie dbają o poszanowanie prawa, norm etyki zawodowej i zasad etycznych w biznesie. Gwarancją rzetelności wykonania usługi jest nie tylko ubezpieczenie OC, jakim objęte jest doradztwo podatkowe i usługi księgowe, ale przede wszystkim naczelne wartości GLC.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Eksperci GLC angażują się w regionalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współpracują z RIG w Katowicach i Forum Młodych Przedsiębiorców. Współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, szkolą przedsiębiorców, publikują teksty naukowe. Założyciel GLC Zbigniew Maciej Szymik jest jednym z twórców samorządu doradców podatkowych w Polsce.

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce