Obsługa księgowa spółek z o.o. i spółek akcyjnych, outsourcing księgowości

Prawidłowe prowadzenie księgowości w firmie to klucz do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Księgi rachunkowe są źródłem informacji m.in. o stanie majątku spółki, przychodach i kosztach działalności, przepływach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach. Outsourcing księgowości poprzez przekazanie procesów związanych z prowadzeniem rachunkowości w ręce specjalistów z GLC pozwala na usprawnienie kontroli i planowania finansów oraz optymalizację kosztów z tym związanych.

W ramach usług księgowości dla firm biuro rachunkowe GLC zajmuje się:

 • Bieżącym prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości
 • Prowadzeniem ewidencji i rozrachunków zobowiązań i należności, warunkującym zachowanie płynności finansowej przez firmę
 • Kalkulacją wyniku finansowego, ustalaniem zobowiązań podatkowych.
 • Opracowaniem raportów okresowych spółek według oczekiwań klienta
 • Sporządzeniem sprawozdań finansowych i obsługą badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta
 • Sprawozdawczością statystyczną w zakresie danych finansowo-księgowych do GUS, NBP, KNF.

 

Na życzenie klienta obsługujemy jego rachunek bankowy – w sposób czynny lub bierny – co pozwala na stały, bieżący monitoring transakcji, procesów finansowych wykonywanych z konta klienta. Opracowujemy zakładowy plan kont i doradzamy w zakresie optymalizacji rozwiązań ewidencyjnych.

W relacjach z biurem księgowym GLC to klient wybiera formę współpracy: sposób dostarczania dokumentów (kurierem, osobiście lub pocztą elektroniczną), świadczenie usługi w biurze rachunkowym w Katowicach lub w siedzibie klienta. Pracujemy na oprogramowaniu własnym lub klienta, w tym dominujących w korporacjach międzynarodowych systemach SAP i Microsoft Dynamics, lub udostępniamy klientom własne moduły księgowe.

Outsourcing księgowości w GLC oznacza:

 • Oszczędność nakładów czasu, zaangażowania pracowników, a także oszczędność finansową na kosztach zatrudnienia ekspertów o wysokich kwalifikacjach
 • Dostęp do aktualnej wiedzy specjalistycznej w zakresie prowadzenia rachunkowości, którą nie zawsze posiada pracownik
 • Przejęcie przez biuro rachunkowe odpowiedzialności za prowadzeni ksiąg i wyliczanie podatków. Za kalkulację odpowiada doradca podatkowy, który reprezentuje  klienta przed urzędem skarbowym. W przypadku straty finansowej firmy spowodowanej błędną kalkulacją podatku z winy doradcy, GLC pokrywa  szkodę w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC
 • Doradztwo dotyczące obiegu dokumentów
 • Doradztwo podczas zawierania konkretnych transakcji

 

Stawiamy na kompleksowość, by Klient był bezpieczny i otrzymał w jednym miejscu wszystkie usługi związane z właściwym prowadzeniem biznesu – od strony prawnej, księgowej, podatkowej i doradczej. Dlatego nasze usługi rachunkowe są realizowane przez księgowych przy wsparciu doradców podatkowych, biegłego rewidenta i prawników.

Zapraszamy do zapoznania się z wpisami na temat obsługi księgowej.

Uproszczone sprawozdanie finansowe - Uproszczone sprawozdanie finansowe Uprośćmy sprawozdanie  finansowe ! Zaoszczędzimy czas ! Ułatwimy sobie prowadzenie biznesu ! Uproszczenie ? Tak. Lecz nie dla każdego Ustawa o rachunkowości dała na możliwość dokonania uproszczenia sprawozdania finansowego. Wprowadziła pojęcie małej jednostki. Pojęcie to, uwzględniając formę prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje następujące grupy jednostek: – osoby fizyczne i spółki osób fizycznych (partnerskie, […]
Reżim mikro – uproszczenia w rachunkowości dla małych jednostek z pełną księgowością - 21 sierpnia 2014 r. opublikowana została najnowsza zmiana do ustawy o rachunkowości. Jej celem jest wprowadzenie ułatwień dla najmniejszych podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. Wprowadzone ułatwienia z pewnością poprawiają warunki wykonywania działalności gospodarczej i w znacznym stopniu przyczynią się do obniżenia kosztów przygotowywania sprawozdania finansowego, a także kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości przez najmniejsze podmioty.   Jednostka […]
Sprawozdanie finansowe – kopalnia wiedzy o spółce - Zasadniczym celem sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości, jest rzetelna i jasna prezentacja sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego jednostki. Mówiąc szerzej, sprawozdanie określa faktyczny stan firmy, daje podstawy do planowania i umożliwia podejmowanie decyzji biznesowych. Jednocześnie dokumentuje finansową historię przedsiębiorstwa, daje podstawy do prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych i pozwala sprawdzić, na ile zostały […]
Spóźnione sprawozdanie finansowe - Zdarzają się sytuacje, w których na przykład ze względu na brak osoby zatwierdzającej, nie zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki. Jak w takiej sytuacji można wywiązać się z obowiązku wobec urzędu skarbowego i sądu rejestrowego bez przykrych konsekwencji? Jakie dokumenty złożyć w KRS i Urzędu Skarbowego, gdy sprawozdanie nie zostało zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od […]
Kto zatwierdza sprawozdania finansowe? - Najczęstszym błędem związanym z rocznymi sprawozdaniami finansowymi jest to, że… spółki w ogóle nie składają ich w urzędzie skarbowym lub – częściej – w sądzie rejestrowym, albo zostawiają to na ostatnią chwilę. Przyczyny są różne: od przeoczenia lub niewydolności działów księgowych po celowe działanie spowodowane chęcią zatajenia rzeczywistej sytuacji finansowej spółki przed organami państwowymi lub […]
Badanie sprawozdania finansowego – szansa dla spółki czy prawny obowiązek? - Wśród małych i średnich przedsiębiorców nierzadkie jest przekonanie, że roczne sprawozdania finansowe i jego badanie przez biegłego rewidenta potrzebne jest tylko po to, by – jak nakazują przepisy – złożyć do Sądu Rejestrowego i Urzędu Skarbowego opinię wraz z raportem. Co więcej spotkałem się z przedsiębiorcami kalkulującymi odpowiedzialność karną (w rzadkich przypadkach to tylko grzywna […]
Dlaczego warto płacić faktury w terminie? - Aż 75% faktur w Polsce jest regulowanych po terminie, ponad 12% ma opóźnienie w płatnościach większe niż 3 miesiące. Zatorom płatniczym miały przeciwdziałać m.in. przepisy podatkowe wprowadzone w 2013 r. Problem w tym, że nowelizacje nie odniosły spodziewanego efektu. Spowodowały za to poważne konsekwencje dla podatników, które w pewnych sytuacjach mogą spowodować jeszcze większe trudności […]
W jaki sposób należy zaksięgować dotację? (część 2) - Ostatnio pisałam o sposobie księgowania dotacji otrzymanych przez podmiot gospodarczy. Podkreślałam, że sposób ewidencji dotacji w księgach rachunkowych uzależniony jest od rodzaju finansowanych wydatków. Rozpatrywałam go dla sytuacji, w której beneficjent dotacji nabywa rzeczowe aktywa trwałych lub wartości niematerialne i prawne. Tym razem chciałabym się zająć przypadkiem wydatków zaliczanych do kosztów bieżących działalności. Jak zaksięgować dotację […]
W jaki sposób należy zaksięgować dotację? (część 1) - Sposób ewidencji dotacji w księgach rachunkowych uzależniony jest od rodzaju finansowanych wydatków tj. w zależności od tego, czy dany wydatek zaliczany jest do kosztów bieżących, czy dotyczy nabycia rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h ustawy o rachunkowości wynika, że otrzymane (nieodpłatnie) środki pieniężne należy kwalifikować do […]

 

 

Kompleksowość, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Usługi GLC

podatkiKancelaria podatkowa, której zespół łączy doświadczenie i wiedzę podatkową, prawną oraz ekonomiczną z doskonałym wyczuciem potrzeb przedsiębiorców. Skuteczne rozwiązania problemów podatkowych, optymalizacja podatkowa i reprezentowanie przed urzędem skarbowym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
fintechWyspecjalizowana kancelaria prawnicza zajmująca się zagadnieniami z zakresu usług płatniczych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, prawa bankowego, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Wsparcie e-commerce oraz płatności online w zorganizowaniu biznesu działającego zgodnie z każdym aspektem prawnym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Finance-Leader-doradztwo-ksiegoweKancelaria prawna wyspecjalizowana w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek oraz doradztwo prawne i techniczne w zakresie likwidacji szkód.  
CZYTAJ WIĘCEJ
audyty finansoweUsługi audytorskie. Biegli rewidenci. Wyceny przedsiębiorstw. Weryfikacja stanu majątku i kondycji finansowej poparta opinią biegłego rewidenta lub biegłego sądowego. Aktywne doradztwo porządkujące i usprawniające procesy księgowe.  
CZYTAJ WIĘCEJ
ksiegowośćBiuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz outsourcingu księgowości i controllingu dla dużych spółek i korporacji z kapitałem zagranicznym. Obsługa księgowa m.in. w programach Senova365, SAP, Symfonia, Comarch ERP XL i Optima, Microsoft Dynamics NAV i AX, Streamsoft, ELELCO, Subiekt GT i Rewizor GT oraz BPSC, w języku polskim, angielskim i niemieckim.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Audit-Leader-audyt-finansowyOutsourcing obsługi kadr i płac pozwalający na optymalizację kosztów zatrudnienia i obsługi wynagrodzeń pracowników w zgodzie z obowiązującym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem podatkowym. Poprawa skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji pracy.  
CZYTAJ WIĘCEJ
optymalizacje podatkoweMerytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie controllingu oraz usługi optymalizacji procesów biznesowych, których celem jest pomoc w planowaniu, realizacji i modyfikacji strategii biznesowej oraz poprawa rentowności i konkurencyjności firmy na rynku.  
CZYTAJ WIĘCEJ
zarzadzanieSpecjaliści z zakresu zarządzania, finansów, prawa i podatków realizujący uzgodnione w kontrakcie zadania typowe dla kadry menadżerskiej. Wsparcie przy pracach nad określonymi projektami, zastępstwa na czas określony oraz pomoc przy rozwijaniu działów lub stanowisk.  
CZYTAJ WIĘCEJ
GLC tworzą ludzie. Ponad 70 ekspertów. Poznajmy się

Zbigniew Maciej Szymik

Dyrektor Generalny, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Doradca podatkowy od ponad 20 lat prowadzący stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a także optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Łączy dogłębną wiedzę o podatkach ze znajomością zagadnień księgowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Partner, Doradca Podatkowy


Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych i podatków lokalnych, doradca podatkowy.
CZYTAJ WIĘCEJ


dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych,  prawie karnym i karno-skarbowym oraz fuzjach i przejęciach . Z sukcesem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi Autor publikacji naukowych z zakresu prawa i podatków.
CZYTAJ WIĘCEJ


Łukasz Zarzycki

Dyrektor Działu Audytu, Biegły Rewident, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny


Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy, doradca restrukturyzacyjny. Doskonale łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu podatków, rachunkowości, audytu oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wykładowca i ekspert współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer.
CZYTAJ WIĘCEJ


Klaudia Derela

Dyrektor Działu Rachunkowości


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która specjalizację Rachunkowość ukończyła z wyróżnieniem. Certyfikowana księgowa. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pełnej księgowości, w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz podatkowej. Poza zarządzaniem Działem Księgowości odpowiada za nadzór nad procesami migracji danych księgowych do nowych systemów informatycznych (m.in. :Enova, SAP, Microsoft Dynamics Navision, Elelco). Lubi pracę z ludźmi, a cele Klientów GLC są dla niej największą inspiracją i motywacją w codziennej pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ


Mariusz Jarosz

Dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego


CFO, Interim Manager. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem finansami, controllingiem i rachunkowością zarządczą w formie outsourcingu. Specjalizuje się w controllingu podatkowym, finansowym i produkcyjnym oraz w budżetowaniu, prognozowaniu i optymalizowaniu procesów biznesowych. Bardzo często w realizowanych projektach do jego obowiązków należy również dostosowywanie systemów informatycznych klasy ERP i BI.
CZYTAJ WIĘCEJ


Przykładowe modele współpracy z GLC
sprawdz-szczegoly
Katowice i Warszawa. Zapraszamy do naszych biur

GLC Katowice


ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
katowice@glc.pl

GLC Warszawa


Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
warszawa@glc.pl


 • Region Śląsk
 • +48 515 449 333


 • Region Mazowsze
 • +48 505 974 055


 • Region Małopolska
 • +48 502 856 288

Usługi GLC polecają
sprawdz-szczegoly
Dlaczego warto wybrać usługi GLC?

Wśród najlepszych
Eksperci GLC od ponad 10 lat kompleksowo obsługują przedsiębiorstwa w zakresie usług księgowych, doradztwa podatkowego i porad prawnych. Tworzą zespół doradczy o wysokich i stale uzupełnianych kwalifikacjach zawodowych. Doświadczenie i aktywne podążanie za zmianami prawnymi, rynkowymi i oczekiwaniami Klientów dają nam pewną pozycję wśród najlepszych firm doradczych w Polsce.

W czołówce ogólnopolskiej
Od ponad 5 lat GLC zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach firm doradczych, organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Gazetę Prawną”. Dzięki zespołowi znakomitych doradców jest wymieniana w krajowej czołówce w kategorii doradztwa podatkowego.

Pierwsi w Polsce
Spółka LAW Leader wchodząca w skład GLC była pierwszą w Polsce niezależną multidyscyplinarną spółką adwokatów i doradców podatkowych.

Wysoka jakość usług za dostępną cenę
GLC świadczy usługi księgowe, audytorskie i controllingowe oraz kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowymi standardami. Proponujemy jakość obsługi porównywalną do najważniejszych graczy na rynku usług doradczych za cenę charakterystyczną dla konkurencji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa na każdym etapie rozwoju firmy
Doradcy GLC pomagają Klientom na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – w fazie powstawania (na start-upie), w trakcie rozwoju i intensywnego wzrostu firmy, w fazie dojrzałości oraz w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa branży trudnych i problematycznych
Klientami GLC są małe i średnie firmy, a także duże przedsiębiorstwa, w tym spółki z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach, w specyficznych ramach prawnych, zawierających dużą liczbę transakcji handlowych i finansowych, uczestniczących w skomplikowanych procesach rynkowych.

System działań zespołowych
Specjaliści GLC pracują w zespołach projektowych złożonych, w zależności od potrzeb, z ekspertów z kilku dziedzin: księgowości, kadr i płac, controllingu, podatków, prawa, pod kierunkiem dedykowanego opiekuna Klienta. Dogłębnie analizują problem i sytuację przedsiębiorstwa, wypracowując innowacyjne i efektywne finansowo rozwiązania. Wspierają firmę w wielu obszarach jednocześnie, zachowując ciągłość i stałość obsługi.

Wysoka odpowiedzialność biznesu
Doradcy GLC na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo interesów Klienta i budowanie z nim dobrych relacji. Jednocześnie dbają o poszanowanie prawa, norm etyki zawodowej i zasad etycznych w biznesie. Gwarancją rzetelności wykonania usługi jest nie tylko ubezpieczenie OC, jakim objęte jest doradztwo podatkowe i usługi księgowe, ale przede wszystkim naczelne wartości GLC.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Eksperci GLC angażują się w regionalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współpracują z RIG w Katowicach i Forum Młodych Przedsiębiorców. Współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, szkolą przedsiębiorców, publikują teksty naukowe. Założyciel GLC Zbigniew Maciej Szymik jest jednym z twórców samorządu doradców podatkowych w Polsce.

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce