Księgowość spółek z o.o. i spółek akcyjnych, outsourcing księgowy

Ważna jak księgowość spółek akcyjnych i spółek zoo

Sprawna rachunkowość to jeden z fundamentów rozwijającego się przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z mikroprzedsiębiorstwem czy korporacją zatrudniającą tysiące pracowników, księgowość stanowi krwioobieg firmy. Obsługa księgowa ma realny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa i może także wspierać proces zarządzania, również na poziomie strategicznym. Nie bez kozery mówi się, że dział księgowy jest jedną z kluczowych komórek każdej organizacji, z którego zdaniem liczy się kadra zarządzająca. Jego rola nabiera dodatkowego znaczenia gdy mówimy o rozległych przedsiębiorstwach działających w formie spółek handlowych.

Outsourcing usług księgowych

Jak zatem, mając na uwadze istotną rolę rachunkowości, optymalnie rozwiązać kwestię księgowości w firmie? Sposobów jest kilka. Jednym z zyskujących na popularności w ostatnich latach jest outsourcing usług księgowych, który polega na znalezieniu firmy zewnętrznej odpowiadającej za księgowość przedsiębiorstwa. Outsourcing księgowy ma szereg zalet, wśród których największa to powierzenie tego kluczowego obszaru prowadzenia biznesu w ręce profesjonalistów. Księgowość spółek akcyjnych, księgowość spółek zoo czy innych spółek prawa handlowego to obszary, w których nie ma miejsca na eksperymenty czy kompromisy. Dlatego też warto zrobić wszystko, by obsługa księgowa spółek zoo znalazła się pod czujnym okiem ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, którzy płynnie poprowadzą księgowość spółek akcyjnych i spółek zoo.

Obsługa księgowa spółek zoo w kompetentnych rękach

Jednym z priorytetowych obszarów działalności GLC jest księgowość spółek akcyjnych i spółek zoo. Naszym Klientom oferujemy zespół ekspertów o krzyżowych kompetencjach z zakresu księgowości, prawa, podatków czy audytu, którzy kompleksowo zadbają o księgowość spółek zoo, księgowość spółek akcyjnych i innych spółek kapitałowych. Obsługa księgowa spółek zoo to jedne z głównych obszarów naszego zainteresowania. Zlecając outsourcing księgowy GLC zyskają Państwo nie tylko fachowe wsparcie merytoryczne w temacie rachunkowości, ale także gwarancję pełnej dyskrecji we współpracy oraz przeniesienie odpowiedzialności za operacje księgowe na rzecz firmy wykonującej outsourcing księgowy.

Biuro rachunkowe świadczące usługi księgowe w Warszawie i Katowicach lub w siedzibie Klienta. Profesjonalna obsługa księgowa realizowana przed doświadczonych i wykwalifikowanych księgowych. Biuro rachunkowe zapewniające wsparcie doradców podatkowych i biegłych rewidentów. Obsługa księgowa polskich i zagranicznych podmiotów realizowana w języku polskim i angielskim oraz w różnych systemach księgowych (enova365, SAP, Symfonia, Comarch ERP XL i Optima, Microsoft Dynamics NAV i AX, Streamsoft, ELELCO, Subiekt GT i Rewizor GT oraz BPSC). Biuro rachunkowe w Katowicach i Warszawie realizujące usługi zgodnie z normami ISO 27001:2013 oraz ISO 9001:2008.


Obsługa księgowa

Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami. Monitoring zobowiązań i należności firmy, pozwalający na zachowanie płynności finansowej. Doradztwo i wsparcie w zakresie realizacji procesów zarządczych w firmie. Kalkulacja wyników finansowych, przygotowywanie raportów okresowych wg oczekiwań Klienta. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz aktywne uczestnictwo podczas ich badania przez biegłego rewidenta. CZYTAJ WIĘCEJ


Nadzór księgowy

Usługa co-sourcingu – współprowadzenie ksiąg rachunkowych. Weryfikacja wstępnie zaksięgowanych danych, przygotowanie zestawień i raportów na potrzeby zarządcze, sporządzanie kalkulacji wyników finansowych dla celów bilansowych i podatkowych. Sporządzenie sprawozdania finansowego, weryfikacja i badanie ksiąg / rejestrów. CZYTAJ WIĘCEJ


Organizacja księgowości w firmie

Optymalizacja procesów księgowych w przedsiębiorstwie w oparciu o badanie biegłego rewidenta oraz analizę biznesową i podatkową przedsiębiorstwa. Doradztwo w zakresie obniżania kosztów prowadzenia rachunkowości, zwiększania bezpieczeństwa finansowego spółki i minimalizowania ryzyka nadużyć.
CZYTAJ WIĘCEJ


Raportowanie Zarządcze

Stały monitoring wyników finansowych, rentowności działań przedsiębiorcy – kompleksowy lub obejmujący wybrane obszary np. przepływy finansowe czy należności przeterminowane. Kontrola kosztów i wydatków, rentowności podejmowanych działań, stanowiąca racjonalny punkt wyjścia do tworzenia i modyfikacji planów i strategii biznesowych. Sporządzanie raportów, zestawień, modeli i planów.
CZYTAJ WIĘCEJ


Usługi dla start up-ów

Pomoc w zakładaniu i realnym planowaniu rozwoju firmy. Doradztwo w wyborze optymalnej formy organizacji księgowości, obiegu dokumentów w firmie, rozwiązań prawno-podatkowych. Sporządzanie prognoz finansowych. Wsparcie w zakresie przygotowania długoterminowych strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Redukcja ryzyka związanego z prowadzoną działalnością dzięki świadomemu planowaniu i kontrolowaniu finansów. CZYTAJ WIĘCEJ


Usługi dla biur rachunkowych

Doradztwo prawno-podatkowe dla biur rachunkowych, które nie posiadają własnego doradcy podatkowego. Wsparcie przy obsłudze dużych klientów w sytuacjach, gdy biuro nie dysponuje wystarczającymi zasobami ludzkimi i technicznymi lub znajomością specyfiki danego procesu (np. w prowadzeniu postępowań podatkowych). Możliwość rozszerzenia zakresu usług dla swoich klientów bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z zatrudnieniem własnego doradcy podatkowego.
CZYTAJ WIĘCEJ

 


W zakresie usług księgowych GLC to nowoczesne i sprawdzone biuro rachunkowe, które świadczy usługi księgowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Realizowane przez nas usługi księgowe nie sprowadzają się wyłącznie do wykonywania czynności w zakresie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji płacowej i kadrowej, przejęcia obowiązków z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym czy przepisów z zakresu statystyki (NBP czy GUS). Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym (pozwalającym m.in. na obsługę zdalną oraz elektroniczny obieg dokumentów) oraz kompetencjom z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej usługi księgowe pozwalają na dostarczanie naszym klientom potrzebnych informacji zarządczych on-line.


Zespoły księgowe składają się z odpowiednio do tej roli przygotowanych osób. Przygotowanych zarówno pod kątem merytorycznym jak i praktycznym. Kwalifikacje księgowych GLC potwierdzają uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Jakoś usług biura rachunkowego GLC dodatkowo potwierdzają stosowane normy ISO 27001:2013 oraz ISO 9001:2008.


Niezmiernie ważne jest, aby biuro księgowe było partnerem dbającym o wysokość podatków swoich klientów. GLC, dzięki własnym doradcom podatkowym i biegłym rewidentom oraz ciągłym szkoleniom zespołów księgowych w zakresie prawa podatkowego, gwarantuje prawidłowość rozliczeń z organami skarbowymi oraz oferuje szerokie wsparcie przy projektach optymalizacji podatkowej. Pomagamy  przy trudnych, nietypowych transakcjach, umowach o strategicznym znaczeniu czy zmianach organizacyjnych. Ponadto reprezentujemy klienta w trakcie kontroli skarbowych, postępowań administracyjnych i postępowań karno-skarbowych.


Wymagania  klientów biura rachunkowego GLC, wymagania wobec outsourcingu księgowości i controllingu stawiane głównie przez duże spółki i korporacje z kapitałem zagranicznym pozwoliły nam zbudować zespół, którego kompetencje w zakresie obsługi systemów księgowych wykraczają poza standardowe ramy. Standardowo, dla klientów nie mających wymagań co do systemu księgowego, księgowość prowadzona jest w oparciu o system enova365. Dodatkowo SAP, Symfonia, Comarch ERP XL i Optima, Microsoft Dynamics NAV i AX, Streamsoft, ELELCO, Subiekt GT i Rewizor GT oraz BPSC to programy, które są doskonale znane pracownikom biura rachunkowego GLC. Ponadto jesteśmy jednym z nielicznych w Polsce podmiotów świadczących usługi księgowe, które obsługuje SAP. Wewnętrzne statystyki wskazują, że to właśnie SAP jest najpopularniejszym systemem, na którym realizujemy usługi w modelu zewnętrznej księgowości.


Usługi księgowe GLC wyróżnia również elastyczność w zakresie sposobu realizacji usług księgowych. Przez wiele lat wypracowaliśmy kilka modeli – od doraźnego weryfikowania efektów pracy działy księgowego klienta, poprzez regularny nadzór, pomoc w zakresie zarządzania finansami po kompleksowe prowadzenie księgowości.


Nasze biuro rachunkowe posiada również własny zespół informatyków, co znacznie ułatwia podejmowanie współpracy z nowymi klientami, zwłaszcza w przygotowaniu odpowiednich mechanizmów importu i eksportu informacji związanych z księgowością. Ten sam zespół dba o infrastrukturę informatyczną oraz o bezpieczeństwo informacji i danych księgowych – zarówno w zakresie przechowywania jak i ich udostępniania.


Bezpieczeństwo dla naszych klientów gwarantuje ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych, które kwotowo i zakresem znacznie przekracza ustawowe wymagania – jest na maksymalnym możliwym poziomie.


 

Kompleksowość, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Usługi GLC

podatkiKancelaria podatkowa, której zespół łączy doświadczenie i wiedzę podatkową, prawną oraz ekonomiczną z doskonałym wyczuciem potrzeb przedsiębiorców. Skuteczne rozwiązania problemów podatkowych, optymalizacja podatkowa i reprezentowanie przed urzędem skarbowym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
fintechWyspecjalizowana kancelaria prawnicza zajmująca się zagadnieniami z zakresu usług płatniczych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, prawa bankowego, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Wsparcie e-commerce oraz płatności online w zorganizowaniu biznesu działającego zgodnie z każdym aspektem prawnym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Finance-Leader-doradztwo-ksiegoweKancelaria prawna wyspecjalizowana w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek oraz doradztwo prawne i techniczne w zakresie likwidacji szkód.  
CZYTAJ WIĘCEJ
audyty finansoweUsługi audytorskie. Biegli rewidenci. Wyceny przedsiębiorstw. Weryfikacja stanu majątku i kondycji finansowej poparta opinią biegłego rewidenta lub biegłego sądowego. Aktywne doradztwo porządkujące i usprawniające procesy księgowe.  
CZYTAJ WIĘCEJ
ksiegowośćBiuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz outsourcingu księgowości i controllingu dla dużych spółek i korporacji z kapitałem zagranicznym. Obsługa księgowa m.in. w programach Senova365, SAP, Symfonia, Comarch ERP XL i Optima, Microsoft Dynamics NAV i AX, Streamsoft, ELELCO, Subiekt GT i Rewizor GT oraz BPSC, w języku polskim, angielskim i niemieckim.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Audit-Leader-audyt-finansowyOutsourcing obsługi kadr i płac pozwalający na optymalizację kosztów zatrudnienia i obsługi wynagrodzeń pracowników w zgodzie z obowiązującym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem podatkowym. Poprawa skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji pracy.  
CZYTAJ WIĘCEJ
optymalizacje podatkoweMerytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie controllingu oraz usługi optymalizacji procesów biznesowych, których celem jest pomoc w planowaniu, realizacji i modyfikacji strategii biznesowej oraz poprawa rentowności i konkurencyjności firmy na rynku.  
CZYTAJ WIĘCEJ
zarzadzanieSpecjaliści z zakresu zarządzania, finansów, prawa i podatków realizujący uzgodnione w kontrakcie zadania typowe dla kadry menadżerskiej. Wsparcie przy pracach nad określonymi projektami, zastępstwa na czas określony oraz pomoc przy rozwijaniu działów lub stanowisk.  
CZYTAJ WIĘCEJ
GLC tworzą ludzie. Ponad 70 ekspertów. Poznajmy się

Zbigniew Maciej Szymik

Dyrektor Generalny, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Doradca podatkowy od ponad 20 lat prowadzący stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a także optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Łączy dogłębną wiedzę o podatkach ze znajomością zagadnień księgowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Partner, Doradca Podatkowy


Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych i podatków lokalnych, doradca podatkowy.
CZYTAJ WIĘCEJ


dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych,  prawie karnym i karno-skarbowym oraz fuzjach i przejęciach . Z sukcesem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi Autor publikacji naukowych z zakresu prawa i podatków.
CZYTAJ WIĘCEJ


Łukasz Zarzycki

Dyrektor Działu Audytu, Biegły Rewident, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny


Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy, doradca restrukturyzacyjny. Doskonale łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu podatków, rachunkowości, audytu oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wykładowca i ekspert współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer.
CZYTAJ WIĘCEJ


Klaudia Derela

Dyrektor Działu Rachunkowości


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która specjalizację Rachunkowość ukończyła z wyróżnieniem. Certyfikowana księgowa. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pełnej księgowości, w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz podatkowej. Poza zarządzaniem Działem Księgowości odpowiada za nadzór nad procesami migracji danych księgowych do nowych systemów informatycznych (m.in. :Enova, SAP, Microsoft Dynamics Navision, Elelco). Lubi pracę z ludźmi, a cele Klientów GLC są dla niej największą inspiracją i motywacją w codziennej pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ


Mariusz Jarosz

Dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego


CFO, Interim Manager. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem finansami, controllingiem i rachunkowością zarządczą w formie outsourcingu. Specjalizuje się w controllingu podatkowym, finansowym i produkcyjnym oraz w budżetowaniu, prognozowaniu i optymalizowaniu procesów biznesowych. Bardzo często w realizowanych projektach do jego obowiązków należy również dostosowywanie systemów informatycznych klasy ERP i BI.
CZYTAJ WIĘCEJ


Przykładowe modele współpracy z GLC
sprawdz-szczegoly
Katowice i Warszawa. Zapraszamy do naszych biur

GLC Katowice


ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
katowice@glc.pl

GLC Warszawa


Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
warszawa@glc.pl


  • Region Śląsk
  • +48 515 449 333


  • Region Mazowsze
  • +48 505 974 055


  • Region Małopolska
  • +48 502 856 288

Usługi GLC polecają
sprawdz-szczegoly
Dlaczego warto wybrać usługi GLC?

Wśród najlepszych
Eksperci GLC od ponad 10 lat kompleksowo obsługują przedsiębiorstwa w zakresie usług księgowych, doradztwa podatkowego i porad prawnych. Tworzą zespół doradczy o wysokich i stale uzupełnianych kwalifikacjach zawodowych. Doświadczenie i aktywne podążanie za zmianami prawnymi, rynkowymi i oczekiwaniami Klientów dają nam pewną pozycję wśród najlepszych firm doradczych w Polsce.

W czołówce ogólnopolskiej
Od ponad 5 lat GLC zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach firm doradczych, organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Gazetę Prawną”. Dzięki zespołowi znakomitych doradców jest wymieniana w krajowej czołówce w kategorii doradztwa podatkowego.

Pierwsi w Polsce
Spółka LAW Leader wchodząca w skład GLC była pierwszą w Polsce niezależną multidyscyplinarną spółką adwokatów i doradców podatkowych.

Wysoka jakość usług za dostępną cenę
GLC świadczy usługi księgowe, audytorskie i controllingowe oraz kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowymi standardami. Proponujemy jakość obsługi porównywalną do najważniejszych graczy na rynku usług doradczych za cenę charakterystyczną dla konkurencji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa na każdym etapie rozwoju firmy
Doradcy GLC pomagają Klientom na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – w fazie powstawania (na start-upie), w trakcie rozwoju i intensywnego wzrostu firmy, w fazie dojrzałości oraz w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa branży trudnych i problematycznych
Klientami GLC są małe i średnie firmy, a także duże przedsiębiorstwa, w tym spółki z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach, w specyficznych ramach prawnych, zawierających dużą liczbę transakcji handlowych i finansowych, uczestniczących w skomplikowanych procesach rynkowych.

System działań zespołowych
Specjaliści GLC pracują w zespołach projektowych złożonych, w zależności od potrzeb, z ekspertów z kilku dziedzin: księgowości, kadr i płac, controllingu, podatków, prawa, pod kierunkiem dedykowanego opiekuna Klienta. Dogłębnie analizują problem i sytuację przedsiębiorstwa, wypracowując innowacyjne i efektywne finansowo rozwiązania. Wspierają firmę w wielu obszarach jednocześnie, zachowując ciągłość i stałość obsługi.

Wysoka odpowiedzialność biznesu
Doradcy GLC na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo interesów Klienta i budowanie z nim dobrych relacji. Jednocześnie dbają o poszanowanie prawa, norm etyki zawodowej i zasad etycznych w biznesie. Gwarancją rzetelności wykonania usługi jest nie tylko ubezpieczenie OC, jakim objęte jest doradztwo podatkowe i usługi księgowe, ale przede wszystkim naczelne wartości GLC.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Eksperci GLC angażują się w regionalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współpracują z RIG w Katowicach i Forum Młodych Przedsiębiorców. Współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, szkolą przedsiębiorców, publikują teksty naukowe. Założyciel GLC Zbigniew Maciej Szymik jest jednym z twórców samorządu doradców podatkowych w Polsce.

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce