Stanowisko w GLC

Partner | Doradca Podatkowy

Profil zawodowy

Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Kierownik Katedry Prawa Finansowego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych (państwa i samorządu terytorialnego) i podatków lokalnych, doradca podatkowy.

Osiągnięcia

Autorka ponad 150 publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów jednostek samorządu terytorialnego. Redaktor naukowy 8 monografii wydanych we współpracy ze Śląskim Oddziałem KIDP pod wspólnym tytułem „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”.

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. W latach 1993-1995 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a następnie (do roku 2010) członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W latach 1995-1997 członek Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Katowicach.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej (Kadencja 2006-2008 Katowice), a od roku 2008 Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej (Bielsko-Biała).

Ekspert Unii Metropolii Polskich. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”.

Edukacja

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Działalność w samorządzie zawodowym doradców podatkowych

Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych IV kadencji (2014-2018 r.)

Zainteresowania

egzotyczne podróże, literatura współczesna, muzyka i współczesna sztuka użytkowa

Wybrane publikacje

 • Jadwiga Glumińska-Pawlic, Gospodarka finansowa miasta na prawach powiatu, Katowice Wydawnictwo KAGA-DRUK, 2013. 220 s.
 • Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Uniwersytet Śląski, 2013, 147 s.
 • Absurdy polskiego prawa podatkowego: teoria i praktyka, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2012, 190 s.
 • Prawo podatkowe, pod red. Henryka Dzwonkowskiego, [aut.]: Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel. – Wyd. 2 – Warszawa, C. H. Beck, 2012. 306 s. (Skrypty Becka)
 • Ustawa o samorządzie województwa: komentarz, red. nauk. Bogdan Dolnicki, [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Palwic, Czesław Martysz, Renata Cybulska, Adrian Faruga, Joanna Jagoda, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 720 s.. (Praktyczne Komentarze Lex)
 • Prawnicze dylematy interpretacyjne, pod red. nauk. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic i Zygmunta Tobora, Toruń, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 2011, 225 s.
 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2010, 144 s.
 • Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą: komentarz praktyczny, pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Joanny M. Salachny, [aut.]: Jadwiga Glumińska-Pawlic, Paweł J. Lewkowicz, Anna Ostrowska, Sławomir Presnarowicz, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna M. Salachna, Wojciech Stachurski, Janusz Stankiewicz, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2010, 1028 s.
 • Prawo podatkowe, pod red. Henryka Dzwonkowskiego, [aut.]: Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski – Warszawa : C. H. Beck, 2010, 294 s. (Skrypty Becka)
 • Ustawa o samorządzie gminnym: komentarz, pod red. Bogdana Dolnickiego, [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Alicja Jochymczyk, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. Stan prawny na 27 września 2010 r., Warszawa, ABC Wolters Kluwer Business, 2010, 995 s.
 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2009, 134 s.
 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2008, 161 s.
 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2007, 156 s.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym: komentarz, red. Bogdan Dolnicki, [aut.]: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Anna Wierzbica. Wyd. 2, stan prawny na 22 października 2007 r. Warszawa, Wolters Kluwer Business, 2007, 635 s.
 • Finanse samorządowe w 2006 roku, red. Cezary Kosikowski [aut.]: Katarzyna Boratyńska, Andrzej Borodo, Leonard Etel, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Cezary Kosikowski, Ryszard P. Krawczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski, Anna Ostrowska, Alicja Pomorska, Sławomir Presnarowicz, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna, Joanna Szołno-Koguc, Warszawa, Wydawnictwa Profesjonalne, 2006, 631 s.
 • Prawo podatkowe, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Buczek, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Andrzej Huchla, Wiesława Miemiec, Zbigniew Ofiarski, Jerzy Serwacki, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski, Warszawa, C.H. Beck, 2006, 521 s.
 • Finanse samorządowe, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Warszawa, Wydawnictwa Profesjonalne, 2005, 86 s.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym: komentarz, Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Renata Cybulska, Kraków, „Zakamycze”, 2005, 536 s.
 • Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce : studium finansowoprawne, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, 306 s. (Pr. Nauk. UŚl. nr 2135)
 • Budżet jednostki samorządu terytorialnego, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Krystyna Sawicka. – Stan prawny na dzień 2 stycznia 2002 r., Zielona Góra, Zachodnie Centrum Organizacji, 2002, 410 s.
 • Prawo samorządu lokalnego : vademecum radnego, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Czesław Martysz, Katowice, Związek Górnośląski, 2002, 20 s.
 • Finansowanie gmin: omówienie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Według stanu prawnego na dzień 15 kwietnia 1997 roku, Katowice, „Apeiron”, 1997, 74 s. (Skrypty)
 • Finansowanie gmin : omówienie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Wyd. 2 rozsz., Katowice, „Apeiron”, 1997, 113 s.
 • ABC gracza giełdowego, Marek Zdebel, Jadwiga Glumińska, Katowice, Videograf, 1994. 144 s. (Kieszonkowa Encyklopedia, nr 32)
 • Ustawa o finansowaniu gmin, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1994, 30 s.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Uniwersytet Śląski, 1992, 28 s.
 • Komunalna gospodarka finansowa, Jadwiga Glumińska, Katowice, Zrzeszenie Prawników Polskich, 1991, 44 s.
 • Podatek wyrównawczy: zbiór przepisów oraz wzory pism w sprawach podatkowych, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Fundacja Uniwersytetu Śląskiego, 1991, 44 s.

 

 

Kompleksowość, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Usługi GLC

podatkiKancelaria podatkowa, której zespół łączy doświadczenie i wiedzę podatkową, prawną oraz ekonomiczną z doskonałym wyczuciem potrzeb przedsiębiorców. Skuteczne rozwiązania problemów podatkowych, optymalizacja podatkowa i reprezentowanie przed urzędem skarbowym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
fintechWyspecjalizowana kancelaria prawnicza zajmująca się zagadnieniami z zakresu usług płatniczych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, prawa bankowego, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Wsparcie e-commerce oraz płatności online w zorganizowaniu biznesu działającego zgodnie z każdym aspektem prawnym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Finance-Leader-doradztwo-ksiegoweKancelaria prawna wyspecjalizowana w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek oraz doradztwo prawne i techniczne w zakresie likwidacji szkód.  
CZYTAJ WIĘCEJ
audyty finansoweUsługi audytorskie. Biegli rewidenci. Wyceny przedsiębiorstw. Weryfikacja stanu majątku i kondycji finansowej poparta opinią biegłego rewidenta lub biegłego sądowego. Aktywne doradztwo porządkujące i usprawniające procesy księgowe.  
CZYTAJ WIĘCEJ
ksiegowośćBiuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz outsourcingu księgowości i controllingu dla dużych spółek i korporacji z kapitałem zagranicznym. Obsługa księgowa m.in. w programach Senova365, SAP, Symfonia, Comarch ERP XL i Optima, Microsoft Dynamics NAV i AX, Streamsoft, ELELCO, Subiekt GT i Rewizor GT oraz BPSC, w języku polskim, angielskim i niemieckim.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Audit-Leader-audyt-finansowyOutsourcing obsługi kadr i płac pozwalający na optymalizację kosztów zatrudnienia i obsługi wynagrodzeń pracowników w zgodzie z obowiązującym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem podatkowym. Poprawa skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji pracy.  
CZYTAJ WIĘCEJ
optymalizacje podatkoweMerytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie controllingu oraz usługi optymalizacji procesów biznesowych, których celem jest pomoc w planowaniu, realizacji i modyfikacji strategii biznesowej oraz poprawa rentowności i konkurencyjności firmy na rynku.  
CZYTAJ WIĘCEJ
zarzadzanieSpecjaliści z zakresu zarządzania, finansów, prawa i podatków realizujący uzgodnione w kontrakcie zadania typowe dla kadry menadżerskiej. Wsparcie przy pracach nad określonymi projektami, zastępstwa na czas określony oraz pomoc przy rozwijaniu działów lub stanowisk.  
CZYTAJ WIĘCEJ
GLC tworzą ludzie. Ponad 70 ekspertów. Poznajmy się

Zbigniew Maciej Szymik

Dyrektor Generalny, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Doradca podatkowy od ponad 20 lat prowadzący stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a także optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Łączy dogłębną wiedzę o podatkach ze znajomością zagadnień księgowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Partner, Doradca Podatkowy


Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych i podatków lokalnych, doradca podatkowy.
CZYTAJ WIĘCEJ


dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych,  prawie karnym i karno-skarbowym oraz fuzjach i przejęciach . Z sukcesem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi Autor publikacji naukowych z zakresu prawa i podatków.
CZYTAJ WIĘCEJ


Łukasz Zarzycki

Dyrektor Działu Audytu, Biegły Rewident, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny


Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy, doradca restrukturyzacyjny. Doskonale łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu podatków, rachunkowości, audytu oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wykładowca i ekspert współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer.
CZYTAJ WIĘCEJ


Klaudia Derela

Dyrektor Działu Rachunkowości


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która specjalizację Rachunkowość ukończyła z wyróżnieniem. Certyfikowana księgowa. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pełnej księgowości, w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz podatkowej. Poza zarządzaniem Działem Księgowości odpowiada za nadzór nad procesami migracji danych księgowych do nowych systemów informatycznych (m.in. :Enova, SAP, Microsoft Dynamics Navision, Elelco). Lubi pracę z ludźmi, a cele Klientów GLC są dla niej największą inspiracją i motywacją w codziennej pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ


Mariusz Jarosz

Dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego


CFO, Interim Manager. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem finansami, controllingiem i rachunkowością zarządczą w formie outsourcingu. Specjalizuje się w controllingu podatkowym, finansowym i produkcyjnym oraz w budżetowaniu, prognozowaniu i optymalizowaniu procesów biznesowych. Bardzo często w realizowanych projektach do jego obowiązków należy również dostosowywanie systemów informatycznych klasy ERP i BI.
CZYTAJ WIĘCEJ


Przykładowe modele współpracy z GLC
sprawdz-szczegoly
Katowice i Warszawa. Zapraszamy do naszych biur

GLC Katowice


ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
katowice@glc.pl

GLC Warszawa


Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
warszawa@glc.pl


 • Region Śląsk
 • +48 515 449 333


 • Region Mazowsze
 • +48 505 974 055


 • Region Małopolska
 • +48 502 856 288

Usługi GLC polecają
sprawdz-szczegoly
Dlaczego warto wybrać usługi GLC?

Wśród najlepszych
Eksperci GLC od ponad 10 lat kompleksowo obsługują przedsiębiorstwa w zakresie usług księgowych, doradztwa podatkowego i porad prawnych. Tworzą zespół doradczy o wysokich i stale uzupełnianych kwalifikacjach zawodowych. Doświadczenie i aktywne podążanie za zmianami prawnymi, rynkowymi i oczekiwaniami Klientów dają nam pewną pozycję wśród najlepszych firm doradczych w Polsce.

W czołówce ogólnopolskiej
Od ponad 5 lat GLC zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach firm doradczych, organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Gazetę Prawną”. Dzięki zespołowi znakomitych doradców jest wymieniana w krajowej czołówce w kategorii doradztwa podatkowego.

Pierwsi w Polsce
Spółka LAW Leader wchodząca w skład GLC była pierwszą w Polsce niezależną multidyscyplinarną spółką adwokatów i doradców podatkowych.

Wysoka jakość usług za dostępną cenę
GLC świadczy usługi księgowe, audytorskie i controllingowe oraz kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowymi standardami. Proponujemy jakość obsługi porównywalną do najważniejszych graczy na rynku usług doradczych za cenę charakterystyczną dla konkurencji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa na każdym etapie rozwoju firmy
Doradcy GLC pomagają Klientom na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – w fazie powstawania (na start-upie), w trakcie rozwoju i intensywnego wzrostu firmy, w fazie dojrzałości oraz w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa branży trudnych i problematycznych
Klientami GLC są małe i średnie firmy, a także duże przedsiębiorstwa, w tym spółki z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach, w specyficznych ramach prawnych, zawierających dużą liczbę transakcji handlowych i finansowych, uczestniczących w skomplikowanych procesach rynkowych.

System działań zespołowych
Specjaliści GLC pracują w zespołach projektowych złożonych, w zależności od potrzeb, z ekspertów z kilku dziedzin: księgowości, kadr i płac, controllingu, podatków, prawa, pod kierunkiem dedykowanego opiekuna Klienta. Dogłębnie analizują problem i sytuację przedsiębiorstwa, wypracowując innowacyjne i efektywne finansowo rozwiązania. Wspierają firmę w wielu obszarach jednocześnie, zachowując ciągłość i stałość obsługi.

Wysoka odpowiedzialność biznesu
Doradcy GLC na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo interesów Klienta i budowanie z nim dobrych relacji. Jednocześnie dbają o poszanowanie prawa, norm etyki zawodowej i zasad etycznych w biznesie. Gwarancją rzetelności wykonania usługi jest nie tylko ubezpieczenie OC, jakim objęte jest doradztwo podatkowe i usługi księgowe, ale przede wszystkim naczelne wartości GLC.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Eksperci GLC angażują się w regionalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współpracują z RIG w Katowicach i Forum Młodych Przedsiębiorców. Współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, szkolą przedsiębiorców, publikują teksty naukowe. Założyciel GLC Zbigniew Maciej Szymik jest jednym z twórców samorządu doradców podatkowych w Polsce.

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce