Zmiany w CIT w 2018 r.

Nadchodzący rok przynosi wiele ciekawych zmian w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany wynikające z nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej – uPDOP) wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Omawiamy najważniejsze z nich. Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów w CIT Na szczególną uwagę zasługuję fakt, iż z dniem 1 stycznia […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Podstawa opodatkowania przy wniesieniu wkładu niepieniężnego

Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, co stanowi podstawę opodatkowania wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowo-akcyjnej. W wyroku z dnia 29 sierpnia 2017 r. (I FSK 2326/15) wskazał, że podstawą opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT jest „wszystko, co stanowi zapłatę”, ale nie będzie to rynkowa wartość znaku towarowego, lecz ogół praw i […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo do odliczenia podatku VAT od faktury wystawionej przez podmiot wykreślony z rejestru VAT

Odmowa prawa odliczenia VAT od zakupów jest niezgodna z dyrektywą VAT tylko z tego powodu, że sprzedawca nie widnieje w oficjalnym rejestrze aktywnych podatników VAT. Praktyka organów podatkowych Tendencja do walki z oszustwami podatkowymi w zakresie wyłudzeń VAT-u w ostatnim czasie przybrała na sile nie tylko w Polsce, lecz we wszystkich krajach UE. Do polskiej […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

    Coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się nad możliwością skorzystania z tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową (zwaną dalej: ulgą B+R). Atrakcyjność tej ulgi polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (w uproszczeniu jest nią dochód) określonych rodzajowo kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, zwanych dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kto jest uprawniony do skorzystania z ulgi? […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Limit transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców

Limit Transakcji Gotówkowych Dla Przedsiębiorców Z dniem 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie przepisy regulujące ograniczenie dokonywania płatności pomiędzy przedsiębiorcami z pominięciem rachunku płatniczego. Zmiany wynikają z przyjętego przez Sejm projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Aktualny […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Składka ZUS przy umowie-zleceniu od 1 stycznia 2016

Składka ZUS przy umowie-zleceniu od 1 stycznia 2016 Ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby fizyczne wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 12 ustawy o systemie […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie tylko faktura korygująca pozwala na korektę błędnie oznaczonych stron

Nie tylko faktura korygująca pozwala na korektę błędnie oznaczonych stron Powiat w latach 1999-2011 ponosił wydatki związane z rozbudową szpitala, w którym działalność medyczną prowadził Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ). W 2011 roku publiczny szpital SPZZOZ przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która z mocy prawa stanowiła własność Powiatu. Następnie Powiat dnia 10 sierpnia 2011 roku zawarł […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Wynagrodzenie za zaprzestanie produkcji nie stanowi kosztu podatkowego

Wynagrodzenie za zaprzestanie produkcji nie stanowi kosztu podatkowego W wyniku przeprowadzonej reorganizacji spółka zobowiązała się wypłacić rekompensatę w zamian za wygaszenie produkcji spółki powiązanej mającej siedzibę w Belgii i uzyskanie wyłączności na produkcję określonych towarów. Wątpliwości dotyczyły  kwalifikacji podatkowej wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzenia dla podmiotu, który zaprzestał działalności w związku z art.  15 ust. 1 ustawy […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Zwolnienie z akcyzy tylko dla lotów komercyjnych

Zwolnienie z akcyzy tylko dla lotów komercyjnych Spółka będąca właścicielem samolotu pasażerskiego wykorzystywała go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do przewozu pracowników i członków zarządu podróżujących w celach służbowych. Samolot nie był wykorzystywany na cele niezwiązane z działalnością spółki i nie służył do świadczenia usług na rzecz innych podmiotów. Do napędu samolotu używano paliwa lotniczego, o którym […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Analogia w prawie podatkowym

Analogia w prawie podatkowym Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 roku (II FSK 462/14) stosowanie wnioskowania per analogiam do rozwiązań normatywnych z innej ustawy niż mająca zastosowanie bezpośrednio do skutków tego samego lub podobnego zdarzenia w prawie podatkowym jest dopuszczalna wyjątkowo, w ściśle określonych sytuacjach. Zastosowane analogii jest możliwe, gdy […]

CZYTAJ WIĘCEJ
 

Kompleksowość, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Usługi GLC

podatkiKancelaria podatkowa, której zespół łączy doświadczenie i wiedzę podatkową, prawną oraz ekonomiczną z doskonałym wyczuciem potrzeb przedsiębiorców. Skuteczne rozwiązania problemów podatkowych, optymalizacja podatkowa i reprezentowanie przed urzędem skarbowym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
fintechWyspecjalizowana kancelaria prawnicza zajmująca się zagadnieniami z zakresu usług płatniczych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, prawa bankowego, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Wsparcie e-commerce oraz płatności online w zorganizowaniu biznesu działającego zgodnie z każdym aspektem prawnym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Finance-Leader-doradztwo-ksiegoweKancelaria prawna wyspecjalizowana w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek oraz doradztwo prawne i techniczne w zakresie likwidacji szkód.  
CZYTAJ WIĘCEJ
audyty finansoweUsługi audytorskie. Biegli rewidenci. Wyceny przedsiębiorstw. Weryfikacja stanu majątku i kondycji finansowej poparta opinią biegłego rewidenta lub biegłego sądowego. Aktywne doradztwo porządkujące i usprawniające procesy księgowe.  
CZYTAJ WIĘCEJ
ksiegowośćBiuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz outsourcingu księgowości i controllingu dla dużych spółek i korporacji z kapitałem zagranicznym. Obsługa księgowa m.in. w programach Senova365, SAP, Symfonia, Comarch ERP XL i Optima, Microsoft Dynamics NAV i AX, Streamsoft, ELELCO, Subiekt GT i Rewizor GT oraz BPSC, w języku polskim, angielskim i niemieckim.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Audit-Leader-audyt-finansowyOutsourcing obsługi kadr i płac pozwalający na optymalizację kosztów zatrudnienia i obsługi wynagrodzeń pracowników w zgodzie z obowiązującym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem podatkowym. Poprawa skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji pracy.  
CZYTAJ WIĘCEJ
optymalizacje podatkoweMerytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie controllingu oraz usługi optymalizacji procesów biznesowych, których celem jest pomoc w planowaniu, realizacji i modyfikacji strategii biznesowej oraz poprawa rentowności i konkurencyjności firmy na rynku.  
CZYTAJ WIĘCEJ
zarzadzanieSpecjaliści z zakresu zarządzania, finansów, prawa i podatków realizujący uzgodnione w kontrakcie zadania typowe dla kadry menadżerskiej. Wsparcie przy pracach nad określonymi projektami, zastępstwa na czas określony oraz pomoc przy rozwijaniu działów lub stanowisk.  
CZYTAJ WIĘCEJ
GLC tworzą ludzie. Ponad 70 ekspertów. Poznajmy się

Zbigniew Maciej Szymik

Dyrektor Generalny, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Doradca podatkowy od ponad 20 lat prowadzący stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a także optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Łączy dogłębną wiedzę o podatkach ze znajomością zagadnień księgowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Partner, Doradca Podatkowy


Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych i podatków lokalnych, doradca podatkowy.
CZYTAJ WIĘCEJ


dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych,  prawie karnym i karno-skarbowym oraz fuzjach i przejęciach . Z sukcesem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi Autor publikacji naukowych z zakresu prawa i podatków.
CZYTAJ WIĘCEJ


Łukasz Zarzycki

Dyrektor Działu Audytu, Biegły Rewident, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny


Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy, doradca restrukturyzacyjny. Doskonale łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu podatków, rachunkowości, audytu oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wykładowca i ekspert współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer.
CZYTAJ WIĘCEJ


Klaudia Derela

Dyrektor Działu Rachunkowości


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która specjalizację Rachunkowość ukończyła z wyróżnieniem. Certyfikowana księgowa. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pełnej księgowości, w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz podatkowej. Poza zarządzaniem Działem Księgowości odpowiada za nadzór nad procesami migracji danych księgowych do nowych systemów informatycznych (m.in. :Enova, SAP, Microsoft Dynamics Navision, Elelco). Lubi pracę z ludźmi, a cele Klientów GLC są dla niej największą inspiracją i motywacją w codziennej pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ


Mariusz Jarosz

Dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego


CFO, Interim Manager. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem finansami, controllingiem i rachunkowością zarządczą w formie outsourcingu. Specjalizuje się w controllingu podatkowym, finansowym i produkcyjnym oraz w budżetowaniu, prognozowaniu i optymalizowaniu procesów biznesowych. Bardzo często w realizowanych projektach do jego obowiązków należy również dostosowywanie systemów informatycznych klasy ERP i BI.
CZYTAJ WIĘCEJ


Przykładowe modele współpracy z GLC
sprawdz-szczegoly
Katowice i Warszawa. Zapraszamy do naszych biur

GLC Katowice


ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
katowice@glc.pl

GLC Warszawa


Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
warszawa@glc.pl


  • Region Śląsk
  • +48 515 449 333


  • Region Mazowsze
  • +48 505 974 055


  • Region Małopolska
  • +48 502 856 288

Usługi GLC polecają
sprawdz-szczegoly
Dlaczego warto wybrać usługi GLC?

Wśród najlepszych
Eksperci GLC od ponad 10 lat kompleksowo obsługują przedsiębiorstwa w zakresie usług księgowych, doradztwa podatkowego i porad prawnych. Tworzą zespół doradczy o wysokich i stale uzupełnianych kwalifikacjach zawodowych. Doświadczenie i aktywne podążanie za zmianami prawnymi, rynkowymi i oczekiwaniami Klientów dają nam pewną pozycję wśród najlepszych firm doradczych w Polsce.

W czołówce ogólnopolskiej
Od ponad 5 lat GLC zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach firm doradczych, organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Gazetę Prawną”. Dzięki zespołowi znakomitych doradców jest wymieniana w krajowej czołówce w kategorii doradztwa podatkowego.

Pierwsi w Polsce
Spółka LAW Leader wchodząca w skład GLC była pierwszą w Polsce niezależną multidyscyplinarną spółką adwokatów i doradców podatkowych.

Wysoka jakość usług za dostępną cenę
GLC świadczy usługi księgowe, audytorskie i controllingowe oraz kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowymi standardami. Proponujemy jakość obsługi porównywalną do najważniejszych graczy na rynku usług doradczych za cenę charakterystyczną dla konkurencji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa na każdym etapie rozwoju firmy
Doradcy GLC pomagają Klientom na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – w fazie powstawania (na start-upie), w trakcie rozwoju i intensywnego wzrostu firmy, w fazie dojrzałości oraz w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa branży trudnych i problematycznych
Klientami GLC są małe i średnie firmy, a także duże przedsiębiorstwa, w tym spółki z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach, w specyficznych ramach prawnych, zawierających dużą liczbę transakcji handlowych i finansowych, uczestniczących w skomplikowanych procesach rynkowych.

System działań zespołowych
Specjaliści GLC pracują w zespołach projektowych złożonych, w zależności od potrzeb, z ekspertów z kilku dziedzin: księgowości, kadr i płac, controllingu, podatków, prawa, pod kierunkiem dedykowanego opiekuna Klienta. Dogłębnie analizują problem i sytuację przedsiębiorstwa, wypracowując innowacyjne i efektywne finansowo rozwiązania. Wspierają firmę w wielu obszarach jednocześnie, zachowując ciągłość i stałość obsługi.

Wysoka odpowiedzialność biznesu
Doradcy GLC na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo interesów Klienta i budowanie z nim dobrych relacji. Jednocześnie dbają o poszanowanie prawa, norm etyki zawodowej i zasad etycznych w biznesie. Gwarancją rzetelności wykonania usługi jest nie tylko ubezpieczenie OC, jakim objęte jest doradztwo podatkowe i usługi księgowe, ale przede wszystkim naczelne wartości GLC.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Eksperci GLC angażują się w regionalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współpracują z RIG w Katowicach i Forum Młodych Przedsiębiorców. Współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, szkolą przedsiębiorców, publikują teksty naukowe. Założyciel GLC Zbigniew Maciej Szymik jest jednym z twórców samorządu doradców podatkowych w Polsce.

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce