Nowe szanse na rynku usług płatniczych: małe instytucje płatnicze

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw[1]. Projekt stanowi próbę implementacji unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych[2] (tzw. dyrektywy PSD2) i stawia sobie za cel zwiększenie koherencji i transparentności na gruncie usług płatniczych. Zgodnie z treścią projektu, wprowadza się nowy podmiot uprawniony do […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Odmowa wydania opinii zabezpieczającej w przedmiocie programu motywacyjnego dla pracowników

Koniec roku 2017 przyniósł ważne rozstrzygnięcie w kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych. W decyzji z dnia 19 grudnia 2017 r. (DOK4.8011.4.2017) Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmówił wydania opinii zabezpieczającej w przedmiocie uznania prawidłowości rozliczania programów motywacyjnych przez członków zarządu wnioskującej spółki. Podstawą negatywnego rozstrzygnięcia było przyjęcie przez Szefa KAS, iż podstawowym powodem, dla którego […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Ostatni dzwonek w kwestii RODO

25 maja 2018 r. mija okres dostosowania przepisów wewnętrznych przedsiębiorstw do nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, jakie wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Odpis pisma procesowego zawierający rozszerzenie powództwa nie podlega bezpośredniemu doręczeniu między profesjonalnymi pełnomocnikami

Sąd Najwyższy dnia 21 stycznia 2016 r. podjął uchwałę, w której stwierdził, że odpis pisma procesowego zawierający rozszerzenie powództwa nie podlega doręczeniu bezpośredniemu na podstawie art. 132 § 1 KPC. Pismo to składać należy z odpisem dla strony przeciwnej do sądu i podlega ono doręczeniu przez sąd. Strona nie może jednak ponieść ujemnych konsekwencji naruszenia […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Opłata recyklingowa

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w polskich realiach gospodarczych pojawiła się nowa danina publiczna – opłata recyklingowa. Wprowadzenie opłaty recyklingowej jest związane z wymogami przepisów prawa unijnego. Polski system prawny musi być dostosowany do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w prawie pracy na 2018 r.

W roku 2018 przedsiębiorców, pracodawców oraz pracowników czekają kolejne, liczne zmiany szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zwiększenie płacy minimalnej Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 złotych brutto, czyli o 100 złotych więcej niż w roku poprzednim. Jednocześnie, z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących usługi na […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Priorytety kontroli resortu finansów w 2018 r.

Od dnia 9 stycznia 2018 r. Ministrem Finansów jest Teresa Czerwińska. Zmiana na stanowisku szefa resortu nie oznacza zmiany podejścia i stanowiska organów podatkowych w zakresie kontroli podatkowych, a w szczególności na zmianę planów przyjętych na rok 2018. W 2017 roku głównym cele działań organów skarbowych było uszczelnienie systemu podatkowego, m.in. poprzez walkę z karuzelami VATowskimi, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w podatku od towarów i usług w 2018 r.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obejmują szereg nowych rozwiązań oraz zmiany stawek podatku VAT niektórych towarów i usług. Wiele z nich jest uzasadniana potrzebą uszczelnienia systemu podatkowego, mają ograniczyć nadużycia podatkowe, zapobiec powstawaniu karuzel podatkowych oraz zwiększyć pewność obrotu gospodarczego. Stawki VAT Dotychczas przyjęto nowelizację obejmującą wprowadzenie 23 procentowej stawki (zamiast, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w podatku akcyzowym w 2018 r.

Zmiany przygotowane przez Ministra Rozwoju i Finansów docelowo mają uprościć i ułatwić rozliczenie podatku akcyzowego przez podatników poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz szczegółowe doprecyzowanie aktualnie obowiązujących przepisów. Całokształt nowelizacji powiązany jest z dokumentem z dnia 14 lutego 2017 roku przyjętym uchwałą Rady Ministrów, tejże Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Nowe przepisy zostały zatwierdzone przez Prezydenta – nowelizacja Ordynacji podatkowej wejdzie w życie już 25 grudnia tego roku. Więcej informacji o kontrahentach Przepisy przewidują spore ułatwienie dla podatników, którzy w prosty sposób będą mogli uzyskać informację o swoich kontrahentach – przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą. Zmiany w przepisach przewidują wyłączenie tajemnicy skarbowej do udostępniania kontrahentowi podatnika […]

CZYTAJ WIĘCEJ
 

Kompleksowość, profesjonalizm i bezpieczeństwo. Usługi GLC

podatkiKancelaria podatkowa, której zespół łączy doświadczenie i wiedzę podatkową, prawną oraz ekonomiczną z doskonałym wyczuciem potrzeb przedsiębiorców. Skuteczne rozwiązania problemów podatkowych, optymalizacja podatkowa i reprezentowanie przed urzędem skarbowym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
fintechWyspecjalizowana kancelaria prawnicza zajmująca się zagadnieniami z zakresu usług płatniczych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, prawa bankowego, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Wsparcie e-commerce oraz płatności online w zorganizowaniu biznesu działającego zgodnie z każdym aspektem prawnym.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Finance-Leader-doradztwo-ksiegoweKancelaria prawna wyspecjalizowana w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek oraz doradztwo prawne i techniczne w zakresie likwidacji szkód.  
CZYTAJ WIĘCEJ
audyty finansoweUsługi audytorskie. Biegli rewidenci. Wyceny przedsiębiorstw. Weryfikacja stanu majątku i kondycji finansowej poparta opinią biegłego rewidenta lub biegłego sądowego. Aktywne doradztwo porządkujące i usprawniające procesy księgowe.  
CZYTAJ WIĘCEJ
ksiegowośćBiuro rachunkowe świadczące usługi księgowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz outsourcingu księgowości i controllingu dla dużych spółek i korporacji z kapitałem zagranicznym. Obsługa księgowa m.in. w programach Senova365, SAP, Symfonia, Comarch ERP XL i Optima, Microsoft Dynamics NAV i AX, Streamsoft, ELELCO, Subiekt GT i Rewizor GT oraz BPSC, w języku polskim, angielskim i niemieckim.  
CZYTAJ WIĘCEJ
Audit-Leader-audyt-finansowyOutsourcing obsługi kadr i płac pozwalający na optymalizację kosztów zatrudnienia i obsługi wynagrodzeń pracowników w zgodzie z obowiązującym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem podatkowym. Poprawa skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji pracy.  
CZYTAJ WIĘCEJ
optymalizacje podatkoweMerytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie controllingu oraz usługi optymalizacji procesów biznesowych, których celem jest pomoc w planowaniu, realizacji i modyfikacji strategii biznesowej oraz poprawa rentowności i konkurencyjności firmy na rynku.  
CZYTAJ WIĘCEJ
zarzadzanieSpecjaliści z zakresu zarządzania, finansów, prawa i podatków realizujący uzgodnione w kontrakcie zadania typowe dla kadry menadżerskiej. Wsparcie przy pracach nad określonymi projektami, zastępstwa na czas określony oraz pomoc przy rozwijaniu działów lub stanowisk.  
CZYTAJ WIĘCEJ
GLC tworzą ludzie. Ponad 70 ekspertów. Poznajmy się

Zbigniew Maciej Szymik

Dyrektor Generalny, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Doradca podatkowy od ponad 20 lat prowadzący stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich, a także optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Łączy dogłębną wiedzę o podatkach ze znajomością zagadnień księgowych.
CZYTAJ WIĘCEJ


prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Partner, Doradca Podatkowy


Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych i podatków lokalnych, doradca podatkowy.
CZYTAJ WIĘCEJ


dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający


Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych,  prawie karnym i karno-skarbowym oraz fuzjach i przejęciach . Z sukcesem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi Autor publikacji naukowych z zakresu prawa i podatków.
CZYTAJ WIĘCEJ


Łukasz Zarzycki

Dyrektor Działu Audytu, Biegły Rewident, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny


Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy, doradca restrukturyzacyjny. Doskonale łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu podatków, rachunkowości, audytu oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wykładowca i ekspert współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer.
CZYTAJ WIĘCEJ


Klaudia Derela

Dyrektor Działu Rachunkowości


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która specjalizację Rachunkowość ukończyła z wyróżnieniem. Certyfikowana księgowa. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pełnej księgowości, w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz podatkowej. Poza zarządzaniem Działem Księgowości odpowiada za nadzór nad procesami migracji danych księgowych do nowych systemów informatycznych (m.in. :Enova, SAP, Microsoft Dynamics Navision, Elelco). Lubi pracę z ludźmi, a cele Klientów GLC są dla niej największą inspiracją i motywacją w codziennej pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ


Mariusz Jarosz

Dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego


CFO, Interim Manager. Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem finansami, controllingiem i rachunkowością zarządczą w formie outsourcingu. Specjalizuje się w controllingu podatkowym, finansowym i produkcyjnym oraz w budżetowaniu, prognozowaniu i optymalizowaniu procesów biznesowych. Bardzo często w realizowanych projektach do jego obowiązków należy również dostosowywanie systemów informatycznych klasy ERP i BI.
CZYTAJ WIĘCEJ


Przykładowe modele współpracy z GLC
sprawdz-szczegoly
Katowice i Warszawa. Zapraszamy do naszych biur

GLC Katowice


ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
katowice@glc.pl

GLC Warszawa


Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
warszawa@glc.pl


  • Region Śląsk
  • +48 515 449 333


  • Region Mazowsze
  • +48 505 974 055


  • Region Małopolska
  • +48 502 856 288

Usługi GLC polecają
sprawdz-szczegoly
Dlaczego warto wybrać usługi GLC?

Wśród najlepszych
Eksperci GLC od ponad 10 lat kompleksowo obsługują przedsiębiorstwa w zakresie usług księgowych, doradztwa podatkowego i porad prawnych. Tworzą zespół doradczy o wysokich i stale uzupełnianych kwalifikacjach zawodowych. Doświadczenie i aktywne podążanie za zmianami prawnymi, rynkowymi i oczekiwaniami Klientów dają nam pewną pozycję wśród najlepszych firm doradczych w Polsce.

W czołówce ogólnopolskiej
Od ponad 5 lat GLC zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach firm doradczych, organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Gazetę Prawną”. Dzięki zespołowi znakomitych doradców jest wymieniana w krajowej czołówce w kategorii doradztwa podatkowego.

Pierwsi w Polsce
Spółka LAW Leader wchodząca w skład GLC była pierwszą w Polsce niezależną multidyscyplinarną spółką adwokatów i doradców podatkowych.

Wysoka jakość usług za dostępną cenę
GLC świadczy usługi księgowe, audytorskie i controllingowe oraz kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dla przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowymi standardami. Proponujemy jakość obsługi porównywalną do najważniejszych graczy na rynku usług doradczych za cenę charakterystyczną dla konkurencji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa na każdym etapie rozwoju firmy
Doradcy GLC pomagają Klientom na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – w fazie powstawania (na start-upie), w trakcie rozwoju i intensywnego wzrostu firmy, w fazie dojrzałości oraz w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa branży trudnych i problematycznych
Klientami GLC są małe i średnie firmy, a także duże przedsiębiorstwa, w tym spółki z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach, w specyficznych ramach prawnych, zawierających dużą liczbę transakcji handlowych i finansowych, uczestniczących w skomplikowanych procesach rynkowych.

System działań zespołowych
Specjaliści GLC pracują w zespołach projektowych złożonych, w zależności od potrzeb, z ekspertów z kilku dziedzin: księgowości, kadr i płac, controllingu, podatków, prawa, pod kierunkiem dedykowanego opiekuna Klienta. Dogłębnie analizują problem i sytuację przedsiębiorstwa, wypracowując innowacyjne i efektywne finansowo rozwiązania. Wspierają firmę w wielu obszarach jednocześnie, zachowując ciągłość i stałość obsługi.

Wysoka odpowiedzialność biznesu
Doradcy GLC na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo interesów Klienta i budowanie z nim dobrych relacji. Jednocześnie dbają o poszanowanie prawa, norm etyki zawodowej i zasad etycznych w biznesie. Gwarancją rzetelności wykonania usługi jest nie tylko ubezpieczenie OC, jakim objęte jest doradztwo podatkowe i usługi księgowe, ale przede wszystkim naczelne wartości GLC.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Eksperci GLC angażują się w regionalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współpracują z RIG w Katowicach i Forum Młodych Przedsiębiorców. Współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, szkolą przedsiębiorców, publikują teksty naukowe. Założyciel GLC Zbigniew Maciej Szymik jest jednym z twórców samorządu doradców podatkowych w Polsce.

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce